Escoltar

Japonès

portada

Diccionario RUI

Traductor al japonès

Go Rin Kai - Curs de Japonès ? Lliçó 1

Sons, pronúncia, tipus d'escriptura i l'alfabet Hiragana (en espanyol)

Guia de conversa universitària en Japonès

Gràcies als programes d'intercanvi de la Unió Europea, els membres de la comunitat universitària, sobretot els estudiants, tenen la possibilitat de desenvolupar una part de la seva tasca en una universitat europea de fora del seu país. Aquesta Guia de conversa universitària, elaborada pel Servei de Llengua Catalana, s'inscriu en una línia d'afavoriment dels intercanvis. La finalitat de la guia és proporcionar als estudiants estrangers una eina que els doni recursos per a la comunicació. Siguin quins siguin els coneixements de català que tingui el lector, no hi ha dubte que la guia li permetrà emprar les frases més encertades, i per tant més eficaces, en cada una de les situacions de comunicació en què s'anirà trobant des del moment que arribi.

Jim Breen's Japanese Page

Pàgina en anglès amb una completa llista classificada d'enllaços

KOTOBA

Cercador i traductor de frases en espanyol i japonès

La pàgina de Fujiko Nihongo

En espanyol, per a qui vulgui aprendre Kanji

La web de Nippein

Pàgina en espanyol, amb enllaços sobre esdeveniments relacionats amb la llengua i la cultura japoneses

Nihonfuu Web - Aprende Japonés

Pronúncia, escriptura sil·labari del Kana, caràcters del Kanji, orígens del Hiragana i del Katakana