Joan Benejam i Vives (Ciutadella, 1846-1922)

foto

Joan Benejam va néixer a Ciutadella el 27 de març de 1846. Era el fill gran del mariner Joan Benejam Mesquida i de Maria Vives Pou.

Va anar, fins als setze anys, al col·legi públic que hi havia a les dependències municipals del claustre del Socors, on hi havia també el Seminari. Va tenir com a mestre Josep Moll.

L'any 1862 marxà a Barcelona per estudiar Magisteri, gràcies a l'ajut econòmic de dues ties seves. Un cop allà, visqué a casa de Nicolau Flores Maurant, un progressista amic i parent del seu pare.

Va treure el títol de Mestre l'any 1866.

Com a mestre, va treballar a Blanes (el Maresme, Barcelona), però l'any 1869 els seus pares el varen cridar perquè a Ciutadella havia quedat vacant la plaça de mestre.

Quan va tornar a Ciutadella no va treure el concurs per ocupar la plaça de mestre de l'Escola Pública del Seminari, i l'any 1869 va fundar l'Escuela Ciudadelana, una escola privada.

L'any 1873 va treure la plaça de mestre de l'escola pública.

Va exercir de mestre i, a part de dirigir la seva escola, va atendre l'escola d'adults. Va fer nombrosos viatges per assistir a congressos o per fer conferències.

Va dedicar la seva vida a múltiples activitats (pedagogia, premsa, llengua i literatura) encaminades a instruir la gent del país. Va elaborar molt de material pedagògic, va promoure revistes i publicacions, elaborà un Vocabulario menorquín-castellano (1885), etc. Per aquest motiu, l'extensió de la seva labor contrasta amb la brevetat de la seva obra pròpiament literària, que se circumscriu al cercle exclusivament local i s'emmarca en el corrent costumista.

L'any 1912 marxà a Cuba, a l'Havana, on tenia dos fills, però enyorava Ciutadella i l'any 1914 hi va tornar.

Va ser regidor de l'Ajuntament de Ciutadella des de 1917 fins que es va morir, l'any 1922.

Aportació bibliogràfica de joan benejam sobre educació

 • La alegría de la escuela (1899). Imprenta y Librería de S. Fábregues. Ciutadella.
 • REVISTES EDITADES PER JOAN BENEJAM I PUBLICADES PER LA IMPREMTA I LLIBRERIA DE S. FÀBREGUES DE CIUTADELLA
  • La Enseñanza Racional (juliol de 1888)
  • El Buen Amigo (gener de 1900 - desembre de 1904)
  • La Escuela y el Hogar (octubre de 1906 - setembre de 1910)
  • Alma de Maestro (gener de 1915 - desembre de 1916)
 • Articles a la revista Magisterio Balear . Palma

Bibliografia d'interès sobre Joan Benejam

 • VILAFRANCA MANGUAN, Isabel (2002) . Mestre Joan Benejam Vives: antologia d'un compromís pedagògic. Maó: Institut Menorquí d'Estudis.
 • MONTILLA SALAS, Xavier. «Mestre Joan Benejam i Vives: 1846-1922». Revista de Menorca , núm. 87 (2006)
 • COLOM CANYELLES, Antoni J. «Les idees pedagògiques de Joan Benejam a través dels seus escrits “mallorquins” (segle XIX)». Revista de Menorca (1996), pàg. 29-42.