Escoltar

Jerome Seymour Bruner (Nova York, 1915)

foto

Bruner va néixer el dia 1 d’octubre de 1915 a Nova York. El 1937 es va graduar a la Universitat de Duke i posteriorment es va traslladar a la Universitat de Harvard, on, el 1941, va aconseguir el títol de Doctor en Psicologia. Aquest autor no va ser el creador de la psicologia cognitiva, però en va ser un gran impulsor. El 1960 va crear el Centre d’Estudis Cognitius de la Universitat de Harvard. A més, ha estat professor de psicologia tant en aquesta universitat (1952-1972) com a la Universitat d’Oxford (1972-1980).

Alguns autors declaren que Bruner és el pare de la psicologia cognitiva perquè va desafiar el paradigma conductista de la caixa negra. El nostre personatge defensa que l’aprenentatge consisteix, fonamentalment, en la categorització, que està relacionada amb la percepció, la simplificació, la presa de decisions…, el que fa l’educand és organitzar la realitat segons les seves pròpies categories, és per això que Bruner veu l’aprenentatge com un procés actiu d’associació i construcció.

Bruner ha distingit tres tipus de representacions que reflecteixen el desenvolupament cognitiu de l’infant. Aquests tipus de representacions actuen en paral·lel, és a dir, quan n’adquirim una de nova les altres poden seguir utilitzant-se. Aquests tres tipus de representacions són:

  • Representació enactiva: el subjecte representa els fets, els esdeveniments i les experiències mitjançant l’acció; és molt manipulatiu i ocorre marcadament en els primers anys de vida.
  • Representació icònica: consisteix a representar mitjançant una imatge o un esquema espacial independent de l'acció.
  • Representació simbòlica: a partir d’aquest moment l’infant es valdrà dels símbols per representar la realitat. Mitjançant els símbols els éssers humans poden hipotetitzar sobre objectes que mai no han vist. Per exemple, el número nou es representaria icònicament amb, per exemple, nou llapis, mentre que simbòlicament n'hi ha prou amb un 9.

Bruner defensa que el llenguatge és, a la vegada, creador de cultura i instrument de la cultura, i per poder adquirir-lo els infants han de tenir un coneixement del món real. El llenguatge, en gran mesura, s’assimila en situacions rutinàries i en el context familiar, perquè aquests faciliten la comprensió de l’infant del que està passant. En aquest context l’adult parla amb l’infant de situacions concretes, que coneix perfectament, partint de la seva realitat més propera. Aquestes situacions formen un marc d’intercanvi molt ric, i molt concret, entre l’adult i l’infant, per això és tan important crear rutines a la vida dels infants, aquestes ajuden a millorar la comunicació entre infant i adult i faciliten l’adquisició del llenguatge.

A aquestes rutines, Bruner les anomena sistema de suport a l’adquisició del llenguatge, ja que sense l’adult l’infant no pot aprendre’l. L’ésser humà està «bioprogramat» per assimilar el llenguatge, és a dir, els infants tenen un conjunt de capacitats úniques que el predisposen a aprendre’l (el que Chomsky anomena mecanisme d’adquisició del llenguatge). El llenguatge, en part, és innat, però una persona sense estar en contacte amb altres individus no és capaç de desenvolupar-lo, aquí és on entra en joc el sistema de suport a l’adquisició del llenguatge, les rutines abans esmentades, ja que el llenguatge sorgeix de la interacció entre el mecanisme d’adquisició del llenguatge (la part innata, biològica) i el sistema de suport a l’adquisició del llenguatge (la part apresa, social).

Finalment, cal destacar la importància que el nostre personatge dóna al joc en l’aprenentatge del llenguatge, ja que «el que permet a un infant desenvolupar tot el seu poder combinatori no és l’aprenentatge de la llengua o de la forma de raonar, sinó les oportunitats que tingui de jugar amb el llenguatge i amb el pensament». Bruner defensa que el joc lliure dóna als infants l’oportunitat inicial i més important d’atrevir-se a pensar, a parlar i fins i tot a ser un mateix.

Algunes de les obres més destacades de Bruner són:

  • BRUNER, J. (2006). Acto de significado: más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza
  • BRUNER, J. (2004). Desarrollo cognitivo y educación Madrid: Morata
  • BRUNER, J. (2004). Realidad mental y mundos posibles. Madrid: Gedisa
  • BRUNER, J. (2002). Accion, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza
  • BRUNER, J. (2001). El proceso mental en el aprendizaje Madrid: Narcea
  • BRUNER, J. (1994). La parla dels infants Vic: Eumo

Altres articles d’interès: