Emilia Ferreiro (Argentina, 1937)

foto

Emilia Ferreiro va néixer a l'Argentina l'any 1937. Va fer estudis de doctorat en Psicologia, i es va especialitzar en psicologia genètica a la Universitat de Ginebra, Suïssa. La seva tesi fou dirigida per Jean Piaget.

Va ingressar al DIE el 1979, després de ser investigadora del Centre Internacional d'Epistemologia Genètica de la Universitat de Ginebra i professora de la Universitat de Buenos Aires. La publicació el 1979 de Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, fou l'inici d'una sèrie de publicacions sobre la psicogènesi de la llengua escrita.

A partir d'aquest moment, Emilia és reconeguda internacionalment per les seves contribucions a la comprensió del procés evolutiu d'adquisició de la llengua escrita, i ha estat convidada a presentar els seus treballs en conferències internacionals en diversos països d'Amèrica Llatina, el Canadà, els Estats Units, Europa i Israel.

Línies d'investigació

 • Relacions oralitat-escriptura a les etapes inicials d'adquisició de la llengua escrita.
 • La puntuació com a organitzador textual.
 • Processos de revisió de textos utilitzant un processador digital.
 • La formatació de textos com a via d'accés a les decisions del lector.
 • Adquisició de les irregularitats gràfiques i les convencions ortogràfiques.
 •  

Algunes de les seves obres

 • FERREIRO, Emilia (1979). Lectura, dialecto e ideología . México: Siglo XXI.
 • FERREIRO, Emilia (1982). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Madrid: Siglo XXI.
 • FERREIRO, Emilia (1986). Proceso de alfabetización, la alfabetización en proceso. México: Bibliotecas Universitarias.
 • FERREIRO, Emilia (1991). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.
 • FERREIRO, Emilia (1993). La alfabetización de los niños en la última década del siglo. Ecuador: Ediciones Ecuador FBT.
 • FERREIRO, Emilia (1996). Caperucita roja aprende a escribir: estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas . Barcelona: Gedisa.
 • FERREIRO, Emilia (2000). Cultura escrita y educación: Conversaciones de Emilia Ferreiro. México: FCE.
 • FERREIRO, Emilia (2001). Alfabetización: Teoría y práctica . México: Siglo XXI.
 • FERREIRO, Emilia (2002). Pasado y presente de los verbos leer y escribir. México: FCE.
 • FERREIRO, Emilia (2003). Los niños piensan sobre la escritura. Buenos Aires: SigloXXI.
 •  

Pàgines i documents web on podem trobar informació

"Narrar por escrito desde un personaje"

Emilia Ferreiro