Artur Martorell i Bisbal (Barcelona, 1894-1967)

foto

Pedagog, becari de l'Escola de Mestres Joan Bardina (1907-1909), va influir de manera decisiva en la concepció del magisteri. Al 1916 entrà en contacte amb Alexandre Galí i assajà el mètode Montessori a les escoles de la Casa de Caritat (1915-1917). Va treballar a les escoles de Badalona, amb Pompeu Fabra (1917-1919) i fou director a les escoles del Patronat Domènec de Gràcia (1919-1930) del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI).

Inculcà als infants l'hàbit de la reflexió personal des d'una perspectiva cívica, moral i religiosa, i donà un ensenyament viu de la realitat mitjançant el treball col·lectiu i l'elaboració perceptiva dels conceptes.

Manuel Ainaud el cridà com a assessor tècnic d'ensenyament primari i complementari a l'ajuntament de Barcelona (1931), des d'on portà a terme una important tasca d'organització, com la de les colònies escolars.

Fou professor de l'Escola Normal de la Generalitat (1931-1939). Després d'uns quants mesos de presó, el 1941 continuà la seva tasca des de l'ajuntament -el 1950 fou nomenat cap del negociat de cultura- i organitzà les emissions per a escolars de Ràdio Barcelona (1945-1947). Com a director de l'Institut Municipal d'Educació (1954), organitzà, amb Eduard Toldrà, els concerts per a escolars al Palau de la Música (1955).

A causa de la seva oberta oposició a l'estatització de les escoles municipals fou traslladat, el 1962, al negociat de cementiris.

Devers els anys seixanta va participar com a membre del jurat dels premis Josep M. Folch i Torres de literatura així com en la redacció d'articles per a Serra d'Or .

De la seva obra escrita cal destacar la de l'ensenyament de la llengua, en col·laboració amb Emili Vallès (gramàtiques, exercicis, etc., apareguts amb el pseudònim de Jeroni Marvà), el recull de lectures per a infants Selecta (1935) i la gramàtica il·lustrada Guiatge , també per a infants (1969).

Bibliografia destacada

  • MARTORELL I BISBAL, Artur (1978). Com realitzar pràcticament una escola nova. Barcelona: Del Mall. ISBN: 8474560179
  • MARTORELL I BISBAL, Artur (1988, 18a ed.). Guiatge: per parlar i escriure bé el català . Barcelona: Teide. ISBN: 8430726489

Sobre Artur Martorell...

  • AINAUD DE LASARTE, Josep Maria (1995). Artur Martorell i Bisbal (1894-1967). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions. ISBN: 84-7609-737-9