Llibre del mes

Anys anteriors

El llibre del mes també és consultable en un bloc interactiu perquè hi pugueu participar:
<http://llibredelmes.wordpress.com/>

Us recomanam, cada mes, un llibre (o més d'un...)

2011 

2010

2009

2008

2007

2006

2011

 • Desembre de 2011: Neurociencia y educación

 desembre11

ORTIZ, T. (2009). Neurociencia y educación. Madrid: Alianza.

Per acabar l’any us recomanam aquest llibre, dirigit tant a pares com a docents interessats en les aportacions de la neurociència a l’educació. L’objectiu del llibre és aproximar la neurociència a la pràctica diària de l’ensenyament d’infants i joves, per això hi podreu trobar les darreres troballes sobre el cervell i la relació que té aquest amb els processos d’aprenentatge.

S’emfatitza l’important paper dels pares en l’educació i la modulació del cervell dels fills; així, es proposen diferents accions per al control del son, l’alimentació, l’ambient emocional, social i familiar dels infants.

A la biblioteca del Gabinet de Didàctica hi trobareu diversos llibres relacionats amb el tema:

 • DAMASIO, A. (2010). I el cervell va crear l'home: sobre com el cervell va generar emocions, sentiments, idees i el jo. Barcelona: Destino.
 • DEHAENE, S. (2007). Les neurones de la lecture. París: Odile Jacob.
 • MARINA J. A. (2011). El cerebro infantil. Barcelona: Ariel.

fletxa

 • Novembre de 2011: La biblioteca, el cor de l'escola

biblioteca

CENTELLES, J. (2006). La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat

Aquest mes us recomanam La biblioteca, el cor de l’escola, llibre adreçat a mestres d’educació infantil i primària. Aquesta obra s’estructura en 14 capítols, la lectura dels quals és fàcil, ja que el llenguatge és proper, i és plena d’exemples pràctics.

Primerament es fonamenta de manera teòrica la gran importància de tenir una biblioteca a l’escola, ja que aquest espai és ideal per facilitar la comunicació i l’intercanvi d’informació, potenciar la lectura, la investigació i la recerca d'informació. Per altra banda, es proposen exemples pràctics, idees renovadores, il·lustrades amb imatges, per poder dur a terme activitats a les biblioteques escolars.

A continuació trobaràs recursos web relacionats:

La biblioteca escolar com a eina educativa. Una eina per al desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals

Projecte de lectura per a centres escolars (PLEC)

Bones pràctiques en biblioteques escolars

fletxa

 

 • Octubre de 2011: Libros de texto y enseñanza de la gramática

 octubre 11

RIBAS, T. (et al.) (2010). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó.

Per començar el curs escolar, el Gabinet de Didàctica us recomana aquest llibre, dirigit a docents de l’àmbit de la llengua. No es pot negar que la gramàtica és un contingut necessari per a la consolidació de la competència comunicativa i lingüística. A partir d’aquí es fa necessari reflexionar sobre les funcions de la gramàtica en la formació lingüística dels infants i els mètodes d’ensenyament d’aquesta.

L’obra també reflexiona sobre temes tan importants com el model d’educació lingüística que estableix el currículum o la realitat escolar de l’actualitat. Aquesta està basada en el plurilingüisme escolar, que provoca que s’hagin d’ensenyar diverses llengües a la vegada

Libros de texto y enseñanza de la gramática es basa en l’anàlisi, com el títol indica, de llibres de text per, a partir d’aquí, poder millorar la planificació de l’ensenyament de la gramàtica a l’educació secundària, a més de proporcionar criteris de valoració i selecció de materials didàctics.

A continuació t’indicam algunes referències bibliogràfiques que pots trobar al llibre:

- FONTICH, X. (2006). Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: ICE/Horsori.

- CAMPS, A.; ZAYAS, F. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Graó.

- JIMENO, P. (2007). Lengua castellana. La expresión escrita. Educación secundaria. Pamplona. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación.

fletxa

Setembre de 2011: Les neurones de la lecture

 llmes 9

DEHAENE, S. (2007). Les neurones de la lecture. París: Odile Jacob.

El mes de setembre us recomanam aquesta obra de Stanilas Dehaene que suposa una revolució de la didàctica de la llengua. Exposa els darrers descobriments científics sobre la lectura. Aquesta obra només es troba en francès. Va dirigida a totes les persones interessades en el funcionament del cervell i l’ensenyament de la lectura. 

Des del punt de vista de la neuropsicologia, l’autor intenta resoldre la qüestió següent: com el nostre cervell de primats aprèn a llegir? Defensa que durant el curt període de temps des de la invenció de l’escriptura, el cervell humà no ha evolucionat. El nostre cervell utilitza la ruta visual per a l'adquisició de la lectura, per això posteriorment ha d’adquirir noves capacitats per desxifrar l'escriptura, la qual cosa suposa un procés lent, parcial i difícil, que explica el fracàs dels infants, i suggereix canvis en l'ensenyament.

Es tracta d’una descripció exhaustiva de les principals qüestions relacionades amb la lectura: Què és la dislèxia? Alguns mètodes d'ensenyament de la lectura són millors que altres? Per què el mètode global és incompatible amb l'arquitectura del nostre cervell? Es fan servir les mateixes regions cerebrals per llegir francès, xinès o hebreu?…

Per accedir al llibre clicau aquí.

fletxa

Juliol-agost de 2011: La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua

 llibre mesBORDONS, G. (et al.) (2009). La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua. Barcelona: Graó.
(
enllaç)

Per aprofitar l’estiu el Gabinet de Didàctica us recomana aquest llibre que fou el guanyador del premi Escola Normal de la Generalitat de Catalunya, que reconeix la qualitat d’aquesta experiència innovadora en formació inicial del professorat. L’obra es dirigeix a formadors de mestres i professors de secundària, a més dels estudiants d’aquestes professions.

L’objectiu del llibre és aconseguir un canvi d’actitud envers la poesia, i a partir d’aquest canvi, i des d’una perspectiva interdisciplinària, poder renovar l’ensenyament de la llengua partint de la poesia. L’obra s’estructura en dues parts:

- Actituds i recursos al voltant del gènere poètic: amb l’objectiu de canviar les actituds dels estudiants de Magisteri, aquest té un caire més teòric.

- Experiències a partir de <www.viulapoesia.com> amb alumnat dels ensenyaments de Mestre: s’exposen les tres experiències concretes en formació inicial de mestres, per tant, té un caràcter més pràctic.

A continuació vegeu els enllaços relacionats amb la temàtica tractada:

Viu la poesia: www.viulapoesia.com

Info poesia: http://www.infopoesia.net/principal/principal.htm

Poesia catalana d’ahir i d’avui: http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/index.htm

fletxa

 • Juny de 2011: Cómo trabajar con la publicidad en el aula. Competencia comunicativa y textos publicitarios
   

article del mes

ARCONADA, M. A. (2006). Cómo trabajar con la publicidad en el aula. Competencia comunicativa y textos publicitarios. Barcelona: Graó.

(enllaç)

A la societat en què vivim la publicitat forma part de la vida. La trobam a tot arreu, per exemple, a la televisió, a les façanes del carrer, als diaris, a la ràdio, al correu postal, al correu electrònic, als espectacles esportius, al concerts… Per això no la podem eliminar, consegüentment, les aules haurien de ser espais on s’afavorís la lectura crítica del significat dels anuncis.

Aquest llibre s’adreça als professors que pretenen donar un enfocament global a l’hora d’ensenyar llengua, tenint en compte tant la publicitat impresa com la sonora o l’audiovisual. El llibre s’estructura en tres parts, a més del pròleg i la presentació, aquestes parts són:

·La publicitat com a estratègia (els objectius de la publicitat).

·La publicitat com a discurs (els textos publicitaris i els seus llenguatges).

·La publicitat com a recurs didàctic (els textos publicitaris a les aules de llengua).

Les dues primeres parts són de caire més teòric i s’hi analitza l’estratègia comunicativa i el discurs cultural que tenen els anuncis, en canvi, la darrera secció és de caire pràctic i s’hi proposen activitats i recursos educatius concrets. En acabar cada bloc l’autor recomana llibres relacionats amb la temàtica, alguns d’aquests són:

·MOLINÉ, M. (1999). La fuerza de la publicidad. Madrid: Cuadernos Cinco Días.

·MUELA, C. (2001). La publicidad radiofónica en España. Madrid: EIUSA.

·KLEIN, N. (2000). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós.

fletxa

Maig de 2011: Neurodidáctica

maig11

NIETO, J. M. (2011). Neurodidáctica. Madrid: CCS.

Aquest mes el Gabinet de Didàctica us recomana el llibre Neurodidáctica, dirigit a psicopedagogs, mestres i professors de qualsevol matèria. L’objectiu d’aquesta publicació és ser un aportació rigorosa i pràctica sobre la interdependència que existeix entre les ciències psicològiques i les pedagògiques. Analitza les repercussions que tenen les investigacions neurocientífiques en la psicodidàctica i en la pràctica educativa.

L’obra consta d’un total de 20 capítols, que estan estructurats en 4 parts, aquestes són:

- Les aportacions de les neurociències a la psicologia i la pedagogia

- Anatomofisiologia del sistema nerviós central

- Neuropsicologia cognitiva

- La neurodidàctica.

A continuació pots trobar algunes de les obres que ha escrit Jesús María Nieto Gil:

Aprovechamiento didáctico de Internet. Madrid: CCS. (2008)

Cómo evitar o superar el estrés docente. Madrid: CCS. (2006)

Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje. Madrid: CCS. (2005)

Estrategias para mejorar la práctica docente. Madrid: CCS. (2004)

Cómo enseñar a pensar: los programas de desarrollo de las capacidades intelectuales. Madrid: Escuela Española. (1997)

fletxa

Abril de 2011: La escritura en la enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y del escribir

llmes abril

BJÖRK, L. (et al.) (2007). La escritura en la enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y del escribir. Barcelona: Graó.

Des de la dècada dels cinquanta s’han efectuat moltes investigacions sobre l’expressió escrita, moltes d’aquestes s’han centrat en els processos cognitius. El llibre que us recomanam aquest mes segueix aquestes línies de pensament, ja que relaciona els processos cognitius amb la tasca d’escriure a l’aula. La seva finalitat és canviar d’alguna manera la forma d’ensenyar a escriure, per això diem que s’adreça a professors de secundària.

Aquest llibre conjuga perfectament la teoria i la pràctica: s’estructura en dues parts, la primera té un caire més teòric, de fet, es tracta de reflexions realistes sobre les implicacions del procés d’elaboració de textos durant l’ensenyament de l’escriptura. Per altra banda, la segona part és de caire pràctic, dóna consells didàctics útils sobre diversos tipus de textos, en aquesta part podem trobar exercicis, textos, guions previs, exemples d’esborranys, consells i comentaris tant d’estudiants com de professors… 

Per accedir al llibre clicau aquí:

A continuació trobareu bibliografia relacionada amb el tema, que podeu consultar a la biblioteca del Servei:

ANGUIRA, M. (2004). La composición escrita: de 3 a 16 años. Barcelona: Graó.

CUETOS, F. (2008). Psicología de la escritura: diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura. Madrid: Wolters Kluwe.

DELIMIRO, B. (2002). La escritura creativa en las aulas: en torno a los talleres literarios. Barcelona: Graó

FONS, M. (2004). Leer y escribir para vivir: alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona: Graó.

fletxa

 • Març de 2011: Gramàtica de la fantasia

llmes març 11

RODARI, G. (2008). Gramàtica de la fantasia. Barcelona: Proa.

Els infants no sols han de ser receptors de literatura, de cultura, sinó que també n’han de ser creadors, per aquest motiu, el mes de març us recomanam un clàssic de la literatura pedagògica. Aquest llibre pretén donar resposta a la qüestió: com s’inventen les històries? Aquesta obra és una proposta pràctica i reflexiva que servirà d’instrument per incrementar la imaginació dels infants i així desenvolupar l’escriptura espontània.

S’adreça al públic en general que vulgui aprendre a inventar històries, però sobretot a pares i mestres, ja que la seva finalitat és que aquests puguin ajudar els infants a construir la seva pròpia història, fomentant la creativitat; es tracta d’ensenyar a relatar històries.

Per accedir al llibre en versió digital (traducció al castellà) clicau aquí:

Aquest autor té un gran nombre d’obres, entre les quals destacam:

RODARI, G. (2010). Libro de la fantasía. Barcelona: Blacke Books

RODARI, G. (2005). Jocs de fantasia. Barcelona: Baula

RODARI, G. (2003). Molts contes per jugar. Barcelona: Grup Promotor d’Ensenyament i Difusió Català

RODARI, G. (2003). La escuela de la Fantasía. Madrid: Popular

RODARI, G. (1994). Contes per telèfon. Barcelona: Juventud

RODARI, G. (1987). Exercicis de fantasia. Barcelona: Aliorna

fletxa

 • Febrer de 2011: Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo

febrer11

LLUCH, G. (et al.) (2010). Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo. Barcelona: Anthropos.

La cultura no és estàtica, va canviant, per això apareixen noves formes de lectura, nous mecanismes de recaptació de lectors, nous criteris per elegir un llibre… Amb l’objectiu de potenciar la reflexió sobre aquesta temàtica, des del Gabinet de Didàctica, us recomanam el llibre Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo, basat en una investigació realitzada per sis professionals de diferents disciplines i sota el lema «El verb llegir es conjuga en plural».

En general es tendeix a simplificar el món de la lectura, però en realitat llegir és un projecte social comú al qual totes les veus aporten una nova mirada, una visió del món, de la situació, i és combinant totes aquestes visions com ens apropam a la comprensió real de la situació. L’acció de «llegir» implica: des dels gestors culturals als economistes de la cultura, des dels mediadors als polítics, des dels autors als dissenyadors gràfics, des dels padrins als infants… No es pot conèixer la realitat si no es fa des d’una perspectiva multidisciplinària, que és el que pretén aquest llibre

El llibre està organitzat en una introducció i sis capítols, on s’exposen les diferents visions. En general el llenguatge és entenedor. Podem dir que va dirigit al públic en general, sobretot a aquells persones que valoren el fet de llegir i creuen que ajuden a fer llegir

Bibliografia relacionada amb el tema:

BUSTAMANTE, E. (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. La industria cultural en la era digital. Barcelona: Gedisa.

FERRÉS, J. (2000). Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona: Paidós

HALL, S (et al. ) (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

LASÉN, A. (2000). Acontratiempo. Un estudio sobre la temporalidad juvenil. Madrid: CIS.

LLUCH, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Ediciones de la UCLM.

MACHADO, A. M. (2002). Lectura, escuela y creacion literaria. Madrid: Anaya

MENDOZA, A. (2001). El intertexto. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector. Cuenca: Ediciones de la UCLM.

MORDUCHOWICZ, R. (2008). La generación multimedia. Buenos Aires: Paidós.

MORDUCHOWICZ, R. (coord.) (2008). Los jovenes y las pantallas. Buenos Aires: Gedisa.

NÚÑEZ, G. (et al.) (2005). Cómo nos enseñaron a leer. Manual de literatura en España: 1850-1960. Madrid: Akal.

TEIXIDOR, E. (2007). La lectura y la vida. Barcelona: Ariel

fletxa

 • Gener de 2011: Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010

llmes201101

MARCH, M. (dir.) (2010). Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010. Palma: Colonya. Fundació Guillem Cifre.

Aquest mes, des del Gabinet de Didàctica, us recomanam l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, perquè no hi ha millor manera d’iniciar un any que fent un repàs a la situació de l’educació, a les investigacions i reflexions dels experts en aquest àmbit… D’aquesta manera podem apropar-nos a la situació real de l’educació i podem ubicar-la en les necessitats i prioritats de la nostra societat. 

La finalitat d’aquest anuari és servir de marc de treball i reflexió als professionals de l’educació. Per això, afirmam que va dirigit principalment als professionals d’aquest àmbit. L’anuari està organitzat en cinc parts:

 1. Introducció

 2. Sistema escolar de les Illes Balears

 3. Sistema educatiu no escolar de les Illes Balears

 4. Recerca i innovació pedagògica de les Illes Balears

 5. Estadística i legislació educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Hi ha una gran quantitat d’articles de qualitat, però des del Gabinet de Didàctica us recomanam especialment:

L’assoliment de la competència en comunicació lingüística en llengua catalana i en llengua castellana per l’alumnat de les Illes Balears. A càrrec de l’equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (Bartomeu Canyelles, Antoni Bauzà i Joan Borràs).

A continuació podeu trobar tot un seguit d’enllaços relacionats amb el tema:

Pàgina web de la Fundació Guillem Cifre de Colonya:

http://www.colonya.es/03-fgc-ct.htm

Per descarregar l’Anuari clicau aquí:

http://www.uib.es/depart/dpde/info_int.html

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears:

http://iaqse.caib.es/

Pàgina web del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears:

http://www.uib.es/depart/dpde/

fletxa

2010

 • Desembre de 2010: Recerca i formació en didàctica de la llengua

  llibre del mes de desembre

  CAMPS, A. (et al.) (2000). Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona: Graó. ISBN: 84 7827 235 6.

  (enllaç)

  Aquest mes des del Gabinet de Didàctica us recomanam el llibre Recerca i formació en didàctica de la llengua; un llibre adreçat als docents on es defensa la necessitat de fer recerques empíriques en aquest àmbit. Té una estructura en tres blocs: el primer, La formació del professorat, ésde caire més teòric, el segon es titula Reflexions i recerques a l’aula, i el tercer, El pensament del professor. Aquests dos darrers són reflexions més obertes al debat. De fet, aquest llibre pretén contribuir a la creació d’un espai per poder intercanviar opinions, coneixements, etc.

  A continuació trobareu altra bibliografia de l’autora, Anna Camps, relacionada amb el tema:    

  CAMPS, A (1994). L’ensenyament de la comprensió escrita. Barcelona: Barcanova

  CAMPS, A. (et al.) (2000). Gramàtica a l'aula. Barcelona: Graó

  CAMPS, A. (et al. )(2005). Bases per a l'ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Graó

  CAMPS, A. (et al.)(2005). L'ensenyament de l'ortografia. Barcelona: Graó

  CAMPS, A. (et al.)(2008). Mirades i veus: recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües. Barcelona: Graó

fletxa


 • Novembre de 2010: Lectura y éxito escolar

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  JAMET, E. (2006). Lectura y éxito escolar. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

  Són molt nombroses les investigacions de psicologia científica realitzades en laboratori sobre els efectes dels mètodes d'aprenentatge i la millora de la lectura. Aquest llibre posa a l'abast de tota la comunitat educativa, de forma planera i senzilla, les conclusions d'aquests estudis científics per així poder entendre millor els processos d'adquisició de la lectura, els mecanismes, la comprensió, etc. A més a més, trobarem propostes pedagògiques que escurcen distàncies entre investigació i pràctica educativa.

  Bibliografia relacionada amb el tema:

  AGUADO Alonso, G. (2000). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años: bases para un diseño curricular en la educación infantil. Madrid: CEPE

  ALOY, J. (et al.) (2004). M'agrada llegir: com fer els teus fills lectors. Badalona: Ara Llibres.

  CASALIS, S. (1995). Lecture et dyslexie de l'enfant. Villeuneve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.

  EHRLICH, M. (et al.) (1993). Les modèles mentaux: aproche cognitive des représentations . Paris: Massons.

  SARTO, M. (2001). Animación a la lectura con nuevas estrategias . Madrid: Ediciones SM.

  TEBEROSKY, A. «La lectura desde la perspectiva constructivista». Aula de Innovación Educativa , núm. 179 (2009).

  WOLF, Maryanne (2008). Cómo aprendemos a leer: historia y ciencia del cerebro y la lectura. Barcelona: Ediciones B.

fletxa


 • Octubre de 2010: Les invariants pedagògiques i la pedagogia Freinet cinquanta anys després

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  IMBERNON, FRANCESC. Les invariants pedagògiques i la pedagogia Freinet cinquanta anys després. Barcelona: Graó.

  Aquest mes us proposam la novetat més recent arribada al Gabinet, una obra que explica de forma resumida la pedagogia de Freinet en relació amb l'aprenentatge de llengües i l'Escola Moderna. No es tracta d'un extens manual teòric, sinó més aviat d'un recull de tendències, reflexions i influències en l'educació actual. Un llibre de fàcil lectura i gran interès per entendre qui va ser Freinet i de quina manera han influït les seves idees a l'escola d'avui en dia.

  Algunes publicacions sobre Freinet:

  FREINET, E. (1975). Nacimiento de una pedagogía popular . Barcelona: Laia.

  FREINET, E. (1981). La escuela Freinet. Barcelona: Laia.

  PEYRONIE, H. (1991) . Célestin Freinet: pedagogía y emancipación . Mèxic: Siglo XXI.

  PLATON, G. (1975). El pensamiento pedagógico de Célestin Freinet. Madrid: Marsiega.

  VILANOU, C. (2003). Mestres i exili. Barcelona: Publicacions de la UB.

  Webs d'interès:

  < http://www.educar.org/articulos/freinet.asp >

  < http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gd/personae.html#Freinet >

  < http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet >

fletxa

 • Setembre de 2010: Experiencias de lengua en secundaria desde una perspectiva sistémica

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  FUSTER CHECA, M. Experiencias de lengua en secundaria desde una perspectiva sistémica . Barcelona: Graó. ISBN: 978 84 7827 952 4

  Benvinguts i benvingudes de les vacances d'estiu. Ara que ja hem aterrat, iniciam les recomanacions amb unes de les darrerres novetats que ens ha arribat al Gabinet, Experiencias de lengua en secundaria desde una perspectiva sistémica. Es tracta d'un llibre de caire pràctic, amb una primera part que fa referència al model teòric de la prespectiva sistència, encara que sen se molta profunditat. En canvi, la segona part és més completa i ens ofereix una selecció d'activitats de l'àrea de llengua i literatura per a alumnat de secundària.No es tracta d'una completa obra, sinó més bé d'una eina pedagogica que pot millorar el procés d'ensenyamça dels professors de llengua dels instituts.

  Algunes webs d'interès:

  < http://www.uab.es/ice/ >

  < http://www.maita.es/pedagogia-sistemica/enlaces/ >

  < http://www.centrocolibri.es/jornadaspsleonponencias-montsefuste.html >

  < http://www.pedagogiasistemica.net/ >

fletxa  

 • Juliol-agost de 2010: Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  L'editorial Graó publica aquest nou títol, Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura , emmarcat dins la col·lecció Escuela Inclusiva: Alumnos Distintos pero no Diferentes.

  Pel que fa a la didàctica general, us recomanam tots els títols de la col·lecció, que fan referència a temes tan diversos com l'autisme, els trastorns auditius, motrius, etc. Ara bé, si ens centram en la nostra tasca específica, com a Gabinet de Didàctica de les Llengües, ens interessa més aquest volum, relacionat amb l'aprenentatge de la lectura.
  Un punt que cal destacar és la gran quantitat de material pràctic que ens aporta el llibre. Ens referim a exemples i produccions d'infants reals, instruments per a la diagnosi i l'avaluació, exemples d'activitas i recursos per treballar diferents continguts, etc.

  Referències bibliogràfiques:

  CAMPS, A.; COLOMER, T. (1996). Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: Celeste.

  CASSANY, D. (1991). Describir el escribir. ¿Cómo se aprendre a escribir? Barcelona: Paidós Comunicación.

  CATALÀ, G. (et al.) (1996). Evaluación de la comprensión lectora. Pruebas ACL. Barcelona: Graó.

  FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.

  GARRIGA, E. (2002). L'adquisició de la lectura en el nen sord. Cal saber parlar per poder llegir? Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.

  GISPERT, D.; RIBAS, L. (1999). Jocs fonològics. Racons de treball oral a parvulari . Vic: L'Àlber.

fletxa 

 • Juny de 2010: La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  SÁNCHEZ, Emilio (coord.) (2010). La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Barcelona: Graó. ISBN: 978 84 7827 892 3

  Aquest mes continuam amb el desenvolupament de la lectura a l'aula, i us recomanam un llibre dirigit als docents, futurs docents i als formadors o assessors d'aquests.

  L'obra es divideix en tres parts:

  • El repte de l'alumne, on ens expliquen el significat de comprendre; les competències necessàries i el seu desenvolupament; i es fa l'anàlisi de les situacions de lectura a l'aula.
  • El repte del professor, que aporta reflexions sobre els continguts que treballarem; els processos que hi intervenen; qui, com i quan hem de fer-ho, etc.
  • El repte de l'assessor, que es basa en la tipologia d'ajuda que podem oferir als professors perquè aquests puguin ajudar els alumnes.

  Alguns articles de l'autor sobre el tema:

  SÁNCHEZ, E. «Los textos divulgativos como una conversación encubierta: Análisis de los recursos comunicativos de un texto divulgativo». Infancia y Aprendizaje , núm. 75 (1996), pàg. 85-96.

  SÁNCHEZ, E. «Realmente somos conscientes de lo que supone alfabetizar?». Textos, núm. 33 (2003), pàg. 55-77.

  SÁNCHEZ, E. «Interacción profesor-alumnos y comprensión de textos. Qué se hace y qué se puede hacer». Cultura y Educación , núm. 14-15 (1999), pàg. 1-89.

  SÁNCHEZ, E. «Para ayudar a comprender: ¿qué se debe hacer?, ¿qué se hace?, ¿qué se puede hacer?». Aula de Innovación Educativa , núm. 180 (2009), pàg. 65-70.

fletxa

 • Maig de 2010: l'ensenyament de la comprensió activa del text escrit

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  BRASLAVSKY, Berta (2005). Enseñar a entender lo que se lee. La alfabetización en la família y en la escuela . Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina. ISBN: 950 557 634 X

  Una obra ben important per a mestres i educadors és la proposta de Berta Braslavsky en referència a l'ensenyament de la lectura.
  L'obra es divideix en quatre parts:

  - Primera part: L'escriptura i la comprensió.
  - Segona part: Els mètodes d'ensenyament de la llengua escrita: revisió històrica.
  - Tercera part: El contínuumde l'alfabetització i la seva especificitat a l'escola.
  - Quarta part: La llengua escrita com a construcció social i el seu ensenyament.

  Els tres primers capítols componen la base teòrica, els corrents educatius i els mètodes d'ensenyament que ens serviran de base per interpretar i dur a la pràctica les estratègies didàctiques per a l'ensenyament de la comprensió activa del text escrit.

  Bibliografia:

  CAIRNEY, T. H. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora . Madrid: Morata.

  DECROLY, O.; DEGAND, J. (1907). Contribution à la pédagogie de la lecture et de l'écriture . Paris: Archives de Psychologie.

  RUNER, J. (1987). La importancia de la educación . Buenos Aires: Paidós.

  VIGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.

fletxa

 

 • Abril de 2010: 40 jocs per aprendre català

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  JACQUET, J.; CASULLERAS, S.; MIRABET, N. (2006). 40 jocs per aprendre català. Barcelona: Graó. ISBN: 84 7827 327 1

  El llibre que us proposam aquest mes és un recopilatori de jocs per treballar la llengua oral a les classes de català. És un recurs per a professors i educadors per al treball lúdic i dinàmic de la llengua catalana. Consideram interessant aquest llibre perquè és una eina que es pot fer servir a primària, secundària i per a formació d'adults amb l'objectiu que els no catalanoparlants adquireixin el costum de parlar el català, i els catalanoparlants ampliin l'ús de la llengua a la major part d'àmbits. Al final dels 40 jocs, trobarem un requadre que els relaciona amb els continguts curriculars, una síntesi molt pràctica que facilita la tasca dels professors.

  A continuació us proposam algunes webs que ajuden a treballar l'expressió i la comprensió oral del català:

  Per a l'alumnat nouvingut:
  < http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_secundaria.htm >

  Recursos per al professorat:
  < http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gd/catala/professorat/2131llenguaoral.html >

  Llengua oral per a castellanoparlants:
  < http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3576 >

  Autoaprenentatge:
  < http://clic.xtec.cat/gali/ >

fletxa

fletxa

 • Febrer de 2010: ¿Cómo hablan los niños?

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (2009). ¿Cómo hablan los niños? El desarrollo del componente fonológico en el lenguaje infantil. Madrid: Arco Libros. ISBN: 978 84 7635 765 1

  Aquest mes volem destacar una de les noves adquisicions del Gabinet, ¿Cómo hablan los niños? Aquest llibre mostra una investigació rigorosa coordinada per Isabel Fernández López, doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Santiago de Compostel·la.

  La seva investigació se centra en l'estudi de l'evolució del llenguatge infantil, i fixa l'atenció en el component fonològic.

  El següent enllaç és el web del Grup d'Investigació Koiné, Àrea de Lingüística General, on podeu trobar informació interessant sobre lingüística, adquisició del llenguatge, publicacions, congressos…

  http://www.usc.es/koine/adquisic_corpus-es.html

  Al dipòsit digital de la UB, podeu accedir a material docent que fa referència a diferents matèries. Nosaltres destacaríem: adquisició del llenguatge, adquisició d'una segona llengua, animació a la lectura, comprensió de la lectura, creació literària, etc.

  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2/browse?type=subject&submit_browse=Mat%C3%A8ria

fletxa

 • Gener de 2010: Anuari de l'educació de les Illes Balears 2009

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  MARCH I CERDÀ, Martí (dir.) (2009). Anuari de l'educació de les Illes Balears 2009 . Palma: Colonya. Fundació Guillem Cifre.

Ja és el sisè any que el Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears ens presenta l'Anuari de l'educació de les Illes Balears.

El volum es divideix en cinc parts, on trobam inclosos els diferents estudis i investigacions.

 • Introducció

 • Sistema escolar de les Illes Balears

 • Sistema educatiu no escolar de les Illes Balears

 • Recerca i innovació pedagògica de les Illes Balears

 • Estadística i legislació educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Des del Gabinet de Didàctica creiem que són més interessants aquells articles que relacionen el món de la llengua i l'educació, per això en volem destacar dos:

 • L'ensenyament en català als centres docents de les Illes Balears (educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòries). Curs 2008-2009. Escrit pel Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

 • La llengua catalana a la UIB: ús a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2007-2008) i coneixement subjectiu (autoavaluació) de l'alumnat (curs 2008-2009). Una actualització . Per Ramon Bassa i Martín.

Podeu accedir a mes informació a:

El web de la Fundació Guillem Cifre de Colonya:
http://www.colonya.es/03-fgc-ct.htm

El web del Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1784&lang=ca

El web de l'àrea de dinamització del Servei Lingüístic de la UIB:
http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/slg/dinamitzacio/catuib/

fletxa

 • Desembre de 2009: Poesia i educació. D'internet a l'aula

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  BORDONS Glòria (coord.). Poesia i educació. D'internet a l'aula . Barcelona: Graó.
  ISBN: 978 84 7827 724 7

  Aquest mes us recomanam el darrer volum que ens ha arribat a la biblioteca del Gabinet de Didàctica, una de les novetats de la col·lecció Biblioteca d'Articles de Graó: Poesia i Educació. Aprofitam l'ocasió per recordar-vos que tots els llibres que us recomanam i molts altres títols i materials els podeu consultar a la nostra biblioteca.

  Per saber-ne més, aquí teniu l'enllaç directe:

  < http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/slg/bibliotecasl.html >

  Glòria Bordons i la resta d'autors del llibre destacat formen part del grup de recerca Poció. Poesia i Educació; i el llibre és el resultat d'un dels seus treballs de recerca. S'organitza principalment en cinc eixos bàsics:

  - la poesia per a la formació de les persones;
  - estratègies que s'han de tenir en compte a l'aula;
  - característiques del material triat;
  - el perquè de la selecció bàsicament contemporània;
  - els resultats aconseguits.

  Podríem dir que el volum és una eina pràctica per al professorat de qualsevol nivell educatiu que ajuda a entendre i a valorar la poesia com un recurs didàctic de gran valor.

  Al web del grup de recerca hi trobareu, entre altres coses, els projectes en què treballen i les publicacions realitzades amb enllaços directes:

  < http://www.ub.edu/aulapoesiabarcelona/pocio/ >

fletxa

 • Novembre de 2009: La magia de los libros infantiles

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  LERER, Seth (2009). La magia de los libros infantiles . Barcelona: Ares y Mares. ISBN: 978 84 9892 004 8

  Aquest mes volem destacar la completíssima obra de Seth Lerer que analitza els textos infantils, des de les primeres lectures i obres teatrals de la tradició educativa de Grècia i Roma, fins a les més actuals.

  Però no sols estudia les obres, sinó que fa un recorregut pel concepte d'infància i literatura que ens ajuda a entendre i millorar la realitat actual.

  Un dels punts que més destaca del llibre és la gran quantitat de referències bibliogràfiques, autors i il·lustracions que l'autor utilitza per donar forma al contingut.

  Altres llibres de l'autor:

  LERER, Seth (2007). Inventing English. A Portable History of the Language. New York: Columbia University Press.

  LERER, Seth (2004). Error and the academic self. New York: Columbia University Press.

  LERER, Seth (1996). Literary history and the challenge of philology. Stanford: Stanford University Press.

  LERER, Seth (1993). Chaucer and his readers. Princeton: Princeton University Press.

fletxa

 • Octubre de 2009: treball de llenguatge poètic a l'aula d'educació infantil i primària

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  BASSA, R.; CABOT, M. (et al.) (2009). Ombra viatgera. Els poemes a l'educació infantil i primària . Palma: Moll. Govern de les Illes Baleras. ISBN: 978 84 273 0902 9

  Aquest mes proposam el llibre Ombra viatgera. Els poemes a l'educació infantil i primària ,el cinquè llibre de la sèrie Mar de Sons, de l'editorial Moll, elaborat pels components del Seminari de Didàctica de l'ICE, fundat l'any 1983.

  El volum és un recurs didàctic per treballar el llenguatge poètic a l'aula d'educació infantil i primària. Consta de sis apartats:

  1. Guia de recursos poètics.
  2. Recull de dos-cents poemes agrupats per unitats temàtiques.
  3. Propostes didàctiques per treballar els poemes a l'aula.
  4. Índexs de recerca dels poemes i autors.
  5. Bibliografia.
  6. Discografia dels poemes que han estat musicats.

  Consulta algunes webs de poesia en català:

  Baleigs digitals

  < http://www.mallorcaweb.net/edataviques/baleigs.html >

  Magisteri Teatre - Mag Poesia / Poesia a l'escola

  < http://www.mallorcaweb.com/magpoesia >

  Poció. Poesia i educació

  < http://pocio.cat >

  Viu la poesia

  < http://viulapoesia.com >

fletxa

 • Setembre de 2009: La conversa en petits grups a l'aula

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  SÁNCHEZ-CANO M. (coord.) (2009 ). La conversa en petits grups a l'aula . Barcelona: Graó. ISBN: 978 84 7827 703 2

  Aquest mes proposam un dels darrers títols publicats per Graó en matèria de didàctica de la llengua: La conversa en petits grups a l'aula. Un llibre que centra la mirada en el treball de la llengua oral a l'educació infantil i el primer cicle de primària. Ens proposa un breu recorregut conceptual sobre la conversa relacionat amb el desenvolupament integral de l'alumne, com també les estratègies per treballar a l'aula.

  Cal destacar l'exposició d'un projecte de conversa en un centre d'educació infantil i la posada en pràctica a l'aula. La planificació, els continguts, la participació de les famílies, l'avaluació… El llibre esdevé una eina engrescadora i quasi indispensable per als mestres d'avui en dia.

  Podeu trobar la referència completa d'aquest llibre, com també d'altres relacionats a:

  < http://www.grao.cat/ >

  Bibliografia relacionada:

ACOSTA, V. (2003). Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje. Una propuesta desde la acción. Barcelona: Ars Médica.

COTS, J. M. (et al.) (2007). La conciencia lingüística en la enseñanza de lengua s. Barcelona: Graó.

Generalitat de Catalunya (2003). L'ús del llenguatge a l'escola . Barcelona: Generalitat de Catalunya.

SÁNCHEZ- CANO, M. (1998). Aprenent i ensenyant a parlar . Lleida: Pagès.

TORRALBA, F. (2006). L'art de saber escoltar . Lleida: Pagès.

VILÀ, M. (2002). Didàctica de la llengua oral formal . Barcelona: Graó.

fletxa

 • Juliol-agost de 2009: Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  BLAKEMORE, S. J.; FRITH, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. Barcelona: Ariel.
  ISBN: 978 84 344 5305 0

Seguint amb l'enfocament d'estudi iniciat fa uns mesos pel Gabinet, aquest mes us proposam un altre volum que centra la mirada en el desenvolupament cerebral humà i en la seva influència en l'aprenentatge.

A través de les investigacions realitzades i de les relacions amb altres estudis de neurociència aplicada a l'educació, les autores pretenen aproximar-se a la comprensió de la manera com aprèn el cervell, definir quins són els moments òptims d'aprenentatge dels infants i potenciar la memòria i l'aprenentatge de coneixements i emocions dels infants i adolescents.

Lectures recomanades:

BLAIR, J. (2005). The Psychopath: Emotion amb the Brain . Oxford: Blackwell.

BLOOM, P. (2000). How children learn the meaning of words . Cambridge: MIT Press.

BRUER, J. (1999). El mito de los tres primeros años: una nueva visión del desarrollo inicial del cerebro y el aprendizaje a lo largo de la vida . Barcelona: Paidós.

MORGAN, A. J. (2004). El cerebro en evolución . Barcelona: Ariel.

PINKER, S. (1994). El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente . Madrid: Alianza Editorial.

Podeu ampliar informació i bibliografia consultant el llibre i l'article del mes de maig .

fletxa

 • Juny de 2009: L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista (II)

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  DÍEZ DE ULZURRUN, A. (2008). L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista. Vol. II . Barcelona: Graó. ISBN: 978 84 7827 203 7

Aquest mes destacam una de les darreres novetats de la biblioteca del nostre gabinet, la segona part de L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista .

Un volum bàsicament pràctic que complementa les activitats ofertes a la primera part. Es presenten uns blocs temàtics per treballar:

 • El llenguatge publicitari.

 • El llenguatge periodístic.

 • El còmic.

 • El llenguatge popular.

 • El llenguatge poètic.

 • La correspondència.

Hi ha propostes per al segon cicle d'infantil: P3, P4, P5, i per al cicle inicial de primària, relacionades amb els objectius específics per nivells i modalitats.

Una eina indispensable per actualitzar i millorar la tasca docent en l'ensenyament- aprenentatge de la lectoescriptura partint de les bases més innovadores emmarcades en la perspectiva constructivista.

fletxa

 • Maig de 2009: el funcionament cerebral en relació amb què i com aprenem i per què aprenem de la manera que ho fem

  llibre mes llibre mes

FORÉS MIRAVALLES, A.; LIGIOIZ VÁSQUEZ, M. (2009). Descubrir la neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida. Barcelona: Editorial UOC.
ISBN: 978 84 9788 804 2

PICQ, P.; SAGART, L. (et al.) (2009). La història més bonica del llenguatge. Barcelona: Edicions 1984.
ISBN: 978 84 92440 24 5

Al Gabinet de Didàctica hem encetat la recerca d'un nou corrent científic i pedagògic per entendre amb més eficàcia el funcionament cerebral en relació amb què i com aprenem i per què aprenem de la manera que ho fem.

Actualment, la neurociència i la didàctica s'uneixen per estudiar i avançar en la teoria i pràctica de l'adquisició dels aprenentatges. Nosaltres, centram la mirada en l'aprenentatge del llenguatge en totes les etapes del desenvolupament.

Com a conseqüència, són nombroses les noves adquisicions del Gabinet sobre aquesta matèria que, al nostre parer, té i tindrà una repercussió fonamental en l'estudi de la didàctica de les llengües.

Altres títols relacionats que podeu trobar al GD:

BENNETT, M.; DENNETT, P. (et al.) (2008). La naturaleza de la conciencia. Cerebro, mente y lenguaje. Barcelona: Paidós. ISBN: 978 84 493 2132 0

GIGERENZER G. (2008 ). Decisiones instintivas. La inteligencia del inconsciente . Barcelona: Ariel.

OLSON, D. R (1998). El mundo sobre el papel: el impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento. Barcelona: Gedisa. ISBN: 8474326222

Pàgines web:

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida:

< http://www.irblleida.org/ca/areesRecerca/detall.aspx?IdElement=6&IdAreaTematica=6 >

Grup de Recerca de Neurociència Cognitiva de la UB:

< http://www.ub.es/pbasic/sppb/cat/index.htm >

Laboratoris de Neurociència de la Universitat Pompeu Fabra:

< http://cbc.upf.edu/lab/sobre/que.html >

fletxa

 • Abril de 2009: Handbook of Language and literacy. Development and disorders

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  ADDISON STONE, C. (et. al.) (2006 ). Handbook of Language and literacy. Development and disorders. New York: The Guilford Press

Aquest mes volem destacar el Handbook of Language and literacy. Development and disorders perquè és una eina imprescindible per entendre i treballar els processos d'adquisició del llenguatge, com també diferents trastorns que s'hi poden presentar.

Entre els continguts que tracta trobam:

 • Teories i metodologies per a l'estudi de l'adquisició del llenguatge.

 • Polítiques i contextos socials que hi influeixen.

 • Perspectives complementàries dels processos d'aprenentatge.

 • Comprensió lectora.

 • Composició escrita.

 • Expressió oral.

Hem de fer esment que al Gabinet de Didàctica també hi podeu trobar altres manuals relacionats amb l'aprenentatge de llengües:

Kamil, Michael L. (2000). Handbook of reading research: volume III . Mahwah: New Jersey.

Schwartz, Richard G. (2009). Handbook of child language disorders . New York: Psychology Press

Ping, L. (2006). The handbook of East Asian psycholinguistics. Chineseambridge: Cambridge University Press

amunt

 • Març de 2009: treball de fonologia amb infants prelectors

  llibre mes llibre mes

GARCÍA, C. (2008). Manual de los sonidos de las palabras: programa para el desarrollo de la conciencia fonológica en prelectoreS . Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.

Aquest mes us recomanam un manual compost per un llibre per al professor i un altre per a l'alumne, que són per treballar la fonologia amb infants prelectors.

Consideram que es tracta d'una novetat, ja que fins ara la majoria de llibres d'aquest tipus que trobàvem al mercat anaven destinats a la intervenció individual en infants que presentaven dificultats d'aprenentatge de la lectura.

En canvi, aquest manual s'ha elaborat per treballar la consciència fonològica de tots els infants del grup classe i així preparar per a l'aprenentatge de la lectura, prevenir possibles dificultats i detectar precoçment problemes d'aprenentatge.

Podeu trobar més informació sobre temes de logopèdia a:

http://www.espaciologopedico.com

Alguns llibres interessants relacionats amb el tema:

BALÁN DE LA CRUZ, E. (2008). Estrategias de lenguaje para niños. Ejercicios y actividades para adquirir los fonemas . Mèxic: Trillas

GALVE, J. L. (2007). Evaluación e intervención en los procesos de la lectura y la escritura . Madrid: EOS

GISPERT, D.; RIBAS, L. (2000). Racó de la llengua. Racons de treball oral a parvulari . Barcelona: L'Àlber

MARRODAN, M. J. (2006). Las letras bailan. Prevención y tratamiento de los trastornos lectoescritores y dislexia . Madrid: ICCE

NICOLÁS, J. (2003). Alteraciones del habla en la infancia: aspectos . Buenos Aires: Panamericana

fletxa

 • Febrer de 2009: L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista (I)

  llmes

  DÍEZ DE ULZURRUN, A. (2005). L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista . Vol. I. Barcelona: Graó. ISBN: 84 782

El llibre escollit aquest mes ofereix un recull d'activitats seqüenciades per modalitats de text, amb la intenció que siguin suficientment diverses perquè tots els alumnes hi puguin participar i, alhora, amb l'objectiu de potenciar el treball cooperatiu.

Els recursos per a l'aprenentatge de la lectoescriptura són dissenyats per a infants de segon cicle d'infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial de primària.

Bibliografia recomanada:

BONALS, J. (1991). Com treballem la lectoescriptura. Barcelona: PPU

CAMPS, A. (1994). L'ensenyament de la composició escrita . Barcelona: Barcanova

JULIÀ, T. (1995). Encetar l'escriure. Barcelona: Rosa Sensat

ROCA, N. (1990). Ensenyament i aprenentatge de l'escriptura de nens i nenes amb necessitats educatives especials . Barcelona: ICE

TEBEROSKY, A. (1991). Psicopedagogia del llenguatge escrit . Barcelona: IME

TOLCHINSKY, L. (1993). Aprendizaje del lenguaje escrito . Barcelona: Antropos

amunt

 • Gener de 2009: Anuari de l'educació de les Illes Balears 2008

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  MARCH I CERDÀ, Martí (dir.) (2008). Anuari de l'educació de les Illes Balears 2008 . Palma: Colonya. Fundació Guillem Cifre.

Un any més, la Fundació Guillem Cifre de Colonya publica l'anuari d'educació. La finalitat d'aquest anuari és actualitzar les recerques i reflexions sobre la informació referent al món educatiu en l'àmbit general de les nostres illes i posar-les a l'abast de tots els professionals i de qualsevol persona interessada.

Així, i d'acord amb el conveni entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears és una iniciativa del Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears, coordinat i dirigit pel doctor Martí X. March i Cerdà.

El llibre es divideix en cinc parts, on trobam inclosos els diferents estudis i investigacions:

 • Introducció

 • Sistema escolar de les Illes Balears

 • Sistema educatiu no escolar de les Illes Balears

 • Recerca i innovació pedagògica de les Illes Balears

 • Estadística i legislació educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Podeu accedir a l'Anuari a través de la pàgina web del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears :

< http://www.uib.es/depart/dpde/ > (informacions d'interès)

Pàgina web de la Fundació Guillem Cifre de Colonya :

< http://www.colonya.es/03-fgc-ct.htm >

Per a més informació :

< http://colonya.grdar.com/?id_submenu=34&id_menu=12&id_tipo=2&lng=ct >

top

 • Desembre de 2008: Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos en la escritura (siglos XIX y XX)

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  CASTILLO, A. (dir.) (2008). Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos en la escritura (siglos XIX y XX) . Asturias: Ediciones Trea.
  ISBN: 978 84 9704 366 3

Nombrosos corrents pedagògics han subratllat la relació significativa entre cultura escrita i història de l'educació.

Aquest llibre se centra en les activitats d'escriptura quotidiana realitzades en contextos educatius (escoles de primària, espais educatius no formals, educació secundària, estudis universitaris, etc.).

L'obra és una completa recerca i posterior anàlisi de programacions, quaderns, agendes escolars, llibres de text, fitxes de treball, cartes…, d'alumnes que han viscut als segles XIX i XX, per entendre quin ús i significat ha tingut l'escriptura en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Webs interessants relacionats amb el tema :

< http://www.bnm.me.gov.ar/ >

< http://www.redaiep.es/index.php?option=com_easygallery&Itemid=28 >

< http://redesenlecturayescritura.blogspot.com/2008/05/encuentro-sobre-lectura-y-escritura-en.html >

Aquí hi podeu trobar els articles, llibres i col·laboracions més destacades de l'autor :

< http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=179294#Libros >

top

 • Novembre de 2008: Cómo aprendemos a leer

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  WOLF, Maryanne (2008). Cómo aprendemos a leer. Historia y ciencia del cerebro y la lectura. Barcelona: Ediciones B. ISBN: 978 84 666 3835 7

Aquest mes us recomanam Cómo aprendemos a leer , llibre que descriu l'evolució i el desenvolupament de la lectura, des de les tauletes d'argila de l'antiguitat fins a la tecnologia actual. Un plantejament multidisciplinari que encaixa teories de la neurociència, psicologia, literatura, lingüística i pedagogia per explicar com la lectura ha canviat l'organització del nostre cervell i de la nostra vida intel·lectual.

Llocs web d'interès:

< http://ase.tufts.edu/crlr/ >

< http://ase.tufts.edu/crlr/staff/maryanne.html >

Llibres relacionats que podeu trobar al Gabinet:

ACOSTA, Víctor M. (1998 ). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico: investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe. ISBN: 8487767958

ACOSTA, Víctor M. (2003). Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje: una propuesta desde la acción: la colaboración entre logopedas, psicopedagogos, profesores y padres. Barcelona: Ars Medica. ISBN: 8497510194

BARTRA, Roger (2006 ). Antropología del cerebro: la conciencia y los sistemas simbólicos. Valencia: Pre-Textos, 2006. ISBN: 8481917656

CLEMENTE, Rosa Ana (2006). Desarrollo del lenguaje: Manual para profesionales de la intervención en ambientes . Barcelona: Octaedro. ISBN: 8480630574

FIGUERES, Carme (2006).   Propuestas de aprendizaje: leer y escribir en edades tempranas. Barcelona: Ceac. ISBN: 8432915971

GARCIA, Juan Antonio (2006). Lectura y conocimiento . Barcelona: Paidós. ISBN: 8449318955

GIMÉNEZ DE LA PEÑA, Almudena (2003). Manual de prácticas de psicología del lenguaje. Málaga: Aljibe.

OLSON, David R. (1998). El mundo sobre el papel: el impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento. Barcelona: Gedisa. ISBN: 8474326222

 • Octubre de 2008: Parlant de llengua amb nens i nenes

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  ESTOPÀ, Rosa (coord.) (2006). Parlant de llengua amb nens i nenes. Barcelona: Graó

Parlant de llengua amb nens i nenes recull una experiència en què escola i universitat han col·laborat per reflexionar i transmetre a nens i nenes alguns aspectes teòrics i aplicats del llenguatge i de les llengües

L'obra intenta donar resposta als interrogants lingüístics que els alumnes s'han plantejat alguna vegada, i ofereix recursos per tractar aquests aspectes a l'aula.

El llibre s'adreça principalment als mestres, que hi trobaran recursos teòrics i didàctics molt útils per a la seva tasca docent. L'obra també pot ser d'interès per a professors, estudiants i professionals del llenguatge, amb la finalitat que cada un en faci la seva pròpia lectura i aquesta esdevingui profitosa en l'aprenentatge de la llengua a l'escola.

A continuació us indicam dues adreces web on podeu trobar referències a l'obra, publicacions i articles interessants de la coordinadora del llibre:

< http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=40332 >

< http://www.upf.edu/pdi/dtf/rosa.estopa/ >

També recomanam que visiteu l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra:

< http://www.iula.upf.edu/ >

 • Setembre de 2008: Dins del mirall. La literatura infantil i juvenil explicada als adults

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  MOLIST, Pep (2008). Dins del mirall. La literatura infantil i juvenil explicada als adults. Barcelona: Graó. ISBN: 978 84 7827 534 2

  Aquest mes volem destacar una de les novetats editades per Graó referent al tractament de la literatura infantil. Aquest llibre és un itinerari per algunes de les millors obres de la literatura universal adreçades als infants i joves, i una manera d'explicar als adults els elements que caracteritzen i defineixen la literatura per als lectors d'aquestes edats. Una eina didàctica per entendre i apropar la literatura als més petits.

  Podeu trobar la referència completa d'aquest llibre, com també d'altres relacionats a:

  < http://www.grao.cat/ >

  Bibliografia :

MOLIST,  Pep (1999). Catxumbo . Barcelona: La Galera. ISBN: 84-246-1036-9

MOLIST,  Pep (2001). En Pere i els animals . Barcelona: La Galera. ISBN: 84-246-1033-4

MOLIST,  Pep (2001). La caputxeta vermella. Barcelona: La Galera. ISBN: 84-246-1036-9

MOLIST,  Pep (2002 ). El tresor del vell pirata . Barcelona: Cruïlla. ISBN: 978-84-661-0295-7

MOLIST,  Pep (2002). Sorra a les sabates . Barcelona: Combel. ISBN: 84-7864-563-2

MOLIST,  Pep (2003). Els llibres tranquils. El curs de la vida a través de la literatua infantil. Barcelona: Pagès Editors. ISBN: 84-9779-069-3

MOLIST,  Pep (2004). Tants barrerts tants caps . Barcelona: L'Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-8415-676-5

MOLIST,  Pep (2007). El llençol fantasma i altres petits tresors . Barcelona: Baula. ISBN: 978-84-479-1680-1

MOLIST,  Pep (2007).  La Plis Plau i el drac de Sant Jordi . Barcelona: Baula. ISBN: 978-84-479-1636-8

 • Juny de 2008: Diccionaris de l'Enciclopèdia

TORRES GRAELL, A. (2002). Diccionari català-japonès, japonès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

MINKANG ZHOU, J. L. (1999). Diccionari català-xinès, xinès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

CASTELLS, M. (2007). Diccionari àrab-català: àrab estàndard modern. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Aquest any acadèmic, el Servei Lingüístic ofereix el quart cicle consecutiu de llengües orientals. Enguany, el cicle ofereix dos cursos de xinès, dos de japonès, el de sànscrit i, per primera vegada, una introducció a la llengua i la cultura coreanes.

Per aquest motiu, i valorant el gran interès que tenen aquests cursos no sols dins la comunitat universitària, sinó també per a la gent de fora, consideram indispensable que el Servei proporcioni diccionaris de qualitat, com també materials didàctics de reforç i d'aprenentatge d'aquestes llengües.

Com bé ja sabeu, el Servei Lingüístic, conjuntament amb el Gabinet de Didàctica i la Conselleria d'Educació i Cultura, hem editat el primer mètode complet de xinès parlat i escrit en català. Aquest ja suposa un gran reforç per a tots aquells alumnes que assisteixen als cursos.

A la web del Servei Lingüístic hi trobareu l'enllaç a la nostra biblioteca, on podeu consultar tots els nostres llibres, com també el material didàctic per a l'aprenentatge de llengües orientals.

< http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/bibliotecasl.html >

I més diccionaris a la pàgina web de diccionaris de l'Enciclopèdia.

< http://www.grec.com/ftp/grec/diccio/index.htm >

 • Maig de 2008: educació lingüística i literària en entorns plurilingües

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  CAMPS, A.; MILIAN, M. (coord.) (2008). Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües . Barcelona: Editorial Graó.

  La Xarxa de Recerca LLERA, Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües, ha elaborat un recull de setze investigacions sobre el tema:

  • La actividad verbal, las lenguas y la lengua, reflexiones teóricas y didácticas.

  • Los procesos de reflexión de los docentes y la innovación en las aulas plurilingües.

  • Perspectivas de investigación en torno a la ideología lingüística del profesorado de lenguas de secundaria.

  • Usos estratégicos de la lengua en la universidad: tácticas de regulación de la escritura académica en estudiantes de doctorado.

  • La representación de las tareas de lectura y escritura para aprender: el punto de vista de los alumnos.

  • La lectura crítica en secundaria: una mirada a los libros de texto y a las prácticas docentes.

  • Lecturas adolescentes: entre la libertad y la prescripción.

  • Catalán como segunda lengua: innovación curricular en un programa para adolescentes inmigrantes en la enseñanza secundaria.

  • viulapoesia.com , una web para cambiar actitudes hacia el género poético.

  • Tareas de intercambio de la información y procesos de aprendizaje en el aula AICLE.

  • La representación oral y escrita de la morfología nominal por parte de niños inmigrantes recién incorporados al sistema educativo.

  • El razonamiento metalingüístico de los estudiantes: el aprendizaje de la pragmática.

  • Aprendizaje social y formal en la narrativa de un estudiante de español/lengua extranjera (E/LE).

  • El discurso escolar: entre la oralidad y la escritura.

  • Descripción y análisis de la competencia en castellano y catalán de la infancia extranjera escolarizada en educación primaria y educación secundaria obligatoria de Cataluña.

  • Los efectos de la edad de inicio en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

  El volum recull algunes de les recerques més completes i actuals del moment, avalades pels equips d'investigació en educació més capdavanters del nostre territori. Consideram que és una eina clau per entendre els processos i realitats educatives presents que influeixen en el desenvolupament dels processos educatius i valoracions lingüístiques.

  Els grups d'investigació que configuren la xarxa LLERA són:

  • PLURAL (Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües),

  • CLA (Cercle de Lingüística Aplicada),

  • SINTE (Seminari d'Investigació Interuniversitari sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge),

  • LEAC-UB (Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixements),

  • GR@EL (Grup de Recerca en Adquisició, Aprenentatge i Ensenyament de Llengües),

  • GRETEL (Grup de Recerca en Literatura Infantil i Educació Literària),

  • IMMING (Grup de Recerca sobre Immigració i Educació),

  • POCIÓ (Poesia i Educació),

  • GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües),

  • GRERLI (Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic).

  • GRAEL (Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües),

  • GRAL (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües),

  • GREL (Grup de Recerca sobre Escriptura i Llenguatge),

  • GRELL (Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura),

  • ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe),

  • Grup Cultura i Educació.


  Per consular dades d'interès referent a les Balears podeu accedir al .pdf del GREI. Grup de Recerca en Educació intercultural:

  < http://www.uib.es/servei/comunicacio/sc/projectes/arxiu/nousprojectes/grei/greicast.pdf >

 • Abril de 2008: Vincles




  (2004) . Vincles I. Els altres i jo. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

  (2004). Vincles II. Aquí i allà. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

  (2004). Vincles III. Què fas ? Barcelona: Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha editat una col·lecció de tres volums perquè els alumnes d'incorporació tardana a ESO puguin aprendre català d'una manera més dinàmica i adequada a la seva realitat.

Aquests es complementen amb la web < http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/ >, que reforça les unitats amb la comprensió oral dels exercicis, diàlegs i explicacions. També hi trobam la guia didàctica per al mestre i la guia d'ús.

Podem complementar els recursos didàctics amb la web < http://www.xtec.cat/lic/index.htm >, dedicada a la didàctica de la llengua amb especial atenció als alumnes nouvinguts i als centres educatius acollidors.

 • Març de 2008: bilingüisme



  ABDELILAH-BAUER, Bárbara (2007 ). El desafío del bilingüismo: crecer y vivir hablando varios idiomas . Madrid: Morata. Ministerio de Educación y Ciencia.
  ISBN 9788471125231.

  COLIN, Baker (1997). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo . Madrid: Cátedra.
  ISBN: 8437615224

  Aquest mes, dos.

  Com es construeix el bilingüisme a l'escola i a la llar?, de quina manera influeix l'edat per aprendre una segona llengua?, quina és la millor forma per ensenyar dues llengües?, quantes llengües es poden aprendre? L'autora d' El desafío del bilingüismo desenvolupa aquestes i altres qüestions que es troben en la base dels discursos quotidians, amb el suport de les investigacions més recents i de nombroses experiències pràctiques.

  Fundamentos de educación bilingüe és una introducció a aquesta qüestió. S'hi analitzen els bilingüismes de forma individual, els grups de llengua minoritària i els nivells nacionals. Es defineix qui és bilingüe, les capacitats i els usos de les llengües, les llengües en comunitats i grups minoritaris, el desenvolupament del bilingüisme en la infància, en la família, com a segona llengua d'estudi, aptituds i motivacions, esquemes de pensament, tipologies d'educació bilingüe, avaluacions, adquisicions culturals i polítiques de llengües minoritàries, entre altres. Exemplifica sobre el cas del Canadà i els Estats Unitis, i ofereix un apèndix final sobre la situació actual a l'Estat espanyol.


Bibliografia sobre el bilingüisme:

BRATT PAULSTON, C. (1988). Bilingual education Handbook . New York: Greenwood Press

HARDING-ESCH, Edith (2003).  The Bilingual family: a handbook for parents. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 0-521-00464-0

SIGUAN, M. (1992). España plurilingüe. Madrid: Alianza. ISBN: 978-84-206-2701-4

SIGUAN, M. (1998). La escuela y los inmigrantes. Barcelona: Paidós. ISBN: 978-84-493-0603-7

SIGUAN, M. (2000). La educación bilingüe. Veinte años del seminario sobre lenguas y educación. Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona. Horsori. ISBN: 978-84-85840-82-3

SIGUAN, M. (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto . Madrid: Alianza. ISBN: 978-84-206-6767-6

SIGUAN, M. (2003 ). Inmigración y adolescencia. Los retos de la interculturalidad. Barcelona: Paidós. ISBN: 978-84-493-1445-2

SIGUAN, M. (2005). La Europa de las lenguas. Madrid: Alianza. ISBN: 978-84-206-2839-4


 • Febrer de 2008: Anuari de l'educació de les Illes Balears 2007

 • Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

MARCH i CERDÀ, Martí (dir.) (2007). Anuari de l'educació de les Illes Balears 2007. Palma: Colonya. Fundació Guillem Cifre .

Com cada any, la Fundació Colonya publica l'anuari d'educació. La finalitat d'aquest anuari és actualitzar les recerques i reflexions sobre la informació referent al món educatiu en l'àmbit general de les nostres illes i posar-les a l'abast de tots els professionals i de qualsevol persona interessada .

El llibre es divideix en cinc parts, on trobam inclosos els diferents estudis i investigacions:

 • I. Introducció
  II. Sistema escolar de les Illes Balears
  III. Sistema educatiu no escolar de les Illes Balears
  IV. Recerca i innovació pedagògica de les Illes Balears
  V. Estadística i legislació educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  Pàgina web del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears:

  < http://www.uib.es/depart/dpde/ >

  Pàgina web de la Fundació Guillem Cifre de Colonya:

  < http://www.colonya.es/03-fgc-ct.htm >

 • Gener de 2008: L'escriptura en segones llengües

 • Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  GUASCH, Oriol (2001). L'escriptura en segones llengües . Barcelona: Graó.
  ISBN: 84 7827 259 3

  Aquest mes us proposam un llibre que pretén respondre els interrogants que planteja l'aproximació a l'escriptura en una llengua diferent a la pròpia.

  Com que l'escriptura té un paper central en la construcció del coneixement, aquest volum pot donar suport no sols als mestres de llengua, sinó també a tot el professorat de matèries no lingüístiques que vincula el seu ensenyament a segones llengües.

  Destacam aquestes pàgines web on podeu trobar més informació relacionada amb l'aprenentatge de segones llengües:

  < http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/Guio_Bibl_L2.html >

  < http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2424 >

  < http://www.ub.es/cusc/LSC/articles/introduccio.pdf >

  < http://www.ub.es/cusc/LSC/articles/Gilabert.pdf >

  < http://www10.gencat.net/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=140&idioma=1 >

 • Desembre de 2007: les col·leccions Ansa per ansa i De mica en Mica d'Editorial Moll

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  Aquest mes us proposam la col·lecció Ansa per ansa, material de lectura i escriptura; composta per tres volums d'exercicis per als alumnes:

  • 1, de color groc, comprèn les lletres p, s, n, t, m, l, d ;

  • 2, de color blau, comprèn les lletres c, q, r, b, ll, v, ny ;

  • 3, de color vermell, comprèn les lletres f, g, ç (ce, ci), z, j (ge, gi), x i exercicis finals;

i una guia didàctica per al mestre.

La primera edició es va publicar el 1979 per ensenyar a llegir i escriure en català a infants de 5 i 6 anys, però creiem que encara és vigent perquè té unes característiques que el fan adaptable al treball a l'aula amb diferents mètodes de lectoescriptura.

Volem recomanar-vos, com a complement dels llibres anteriors, la col·lecció De Mica en Mica. Vint contes infantils per a l'aprenentatge de la lectura dels més petits i amb el mateix ordre de presentació de les grafies. Podreu trobar la informació sobre els volums a: < http://www.editorialmoll.es/ >

Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

 
A més, a les webs següents es pot trobar un recull de material didàctic per a la lectura i l'escriptura:
< http://www.editorialcepe.es/catalogo.html >
< http://www.xtec.es/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_primaria.htm#lecto >
< http://www.xtec.es/lic/nouvingut/alumnat_mat.htm >

 • Novembre de 2007: estratègies de lectura

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  SOLÉ, Isabel (2001). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó i ICE de la Universitat de Barcelona.
  ISBN: 84-7827-209-7

  Estrategias de lectura pertany a la col·lecció MIE, Material Didàctics per a la Innovació Educativa, iniciativa conjunta de l'ICE de la Universitat de Barcelona i Editorial Graó.
  El llibre està estructurat en vuit capítols i un annex, diferenciat clarament en dues parts.
  La primera és un plantejament general sobre l'aprenentage de la lectura, anàlisi de la comprensió lectora i de les relacions entre comprensió i descodificació.
  La segona és un recurs per ensenyar als mestres i professionals de l'educació estratègies de comprensió lectora. Una eina per ensenyar a llegir i a comprendre.

  Altres llibres relacionats amb el tema que tenim disponibles al Gabinet de Didàctica del Servei Lingüístic:

  AMAT PUIG, Núria (2005). Llegir per aprendre: una proposta per treballar les lectures a l'ESO. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut de Ciències de l'Educació.  

  BASSA i MARTÍN, Ramon, et al. (1997). Tocs: exercicis de comprensió lectora. Palma: Moll.

  CLEMENTE LINUESA, María (2004). Lectura y cultura escrita. Madrid: Morata.

  DÍEZ DE ULZURRUN, Ascen (2005). L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista. Vol. I. Activitats per fer a l'aula: textos funcionals i contes . Barcelona: Graó.  

  FIGUERES CASANOVAS, Carme (2006). Propuestas de aprendizaje: leer y escribir en edades . Barcelona: Ceac.

  GALVE MANZANO, José Luis (2007). Evaluación e intervención en los procesos de la lectura y la escritura . Madrid: EOS.

  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Antonio (2004). Estrategias de comprensión lectora. Madrid: Síntesis.

  MONFORT, Marc (2004) . Leer para hablar: la adquisición del lenguaje escrito en niños con alteraciones del desarrollo y/o del lenguaje. Madrid: Entha. PROUST, Marcel (2002). Sobre la lectura. Valencia: Pre-Textos.

  TOLCHINSKY, Liliana (2001). Escribir y leer a través del currículum. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut de Ciències de l'Educació, Horsori.



 • Octubre de 2007: La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  ARENAS, JOAQUIM; MUSET, MARGARIDA (2007). La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit. Barcelona: Centre d'Estudis Jordi Pujol.

  Com a conseqüència de la realització de les VI Jornades d'Immersió Lingüística que tingueren lloc a la UIB els passats 6 i 7 de setembre, aquest mes us recomanam el llibre editat pel Centre d'Estudis Jordi Pujol La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit .
  En aquesta obra, escrita per l'introductor dels Programes d'Immersió Lingüística (PIL) a Catalunya, presenta una aproximació al concepte d'immersió lingüística a les escoles de, com també les actuacions, aplicacions i aportacions d'aquest model català d'immersió, i les veus derivades que ens condueixen a una reflexió sobre la validesa del programa en el marc educatiu actual.

 • Setembre de 2007: Seqüències didàctiques per aprendre a escriure

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  CAMPS, A. (coord.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó.

  Com ensenyar una activitat tan complexa com escriure? Durant els deu darrers anys s'ha parlat suficientment de l'ensenyament de l'escriptura, posant èmfasi en la necessitat d'atendre la complexitat dels processos implicats i la multiplicitat de coneixements que requereix l'activitat d'escriure. En el decurs d'aquests anys també s'ha fet general entre el professorat la idea que cal ensenyar a escriure, que no n'hi ha prou amb demanars als estudiants que escriguin i corregir el que han escrit.

  Aquest llibre ofereix experiències i propostes de seqüències didàctiques per aprendre a escriure. La selecció ha tingut en compte criteris referits a la diversitat de gèneres i als diferents nivells educatius (primària, secundària obligatòria i batxillerat). Donar sentit a les activitats d'escriure i d'aprendre a escriure i centrar l'atenció en continguts d'aprenentatge que interessin especialment en cada situació és important a tots els nivells. No és una opció arbitrària d'ensenyament, sinó que té les seves arrels en les teories que consideren l'activitat humana vinculada a les finalitats que es proposa i que són les que li donen sentit. Els textos no són una suma de paraules o de frases, no són unitats aïllades de les situacions en les quals es produeixen. Si en l'aprenentatge els separem d'aquestes, probablement els alumnes no aprendrean el que els és inherent: participar en el diàleg humà a través, també, de la paraula escrita.


 • Juliol-agost de 2007: Ensenyar llengua

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. (2004). Ensenyar llengua. Barcelona: Graó.

  És un clàssic manual indispensable per al professorat de llengua a l'ensenyament obligatori (de 6 a 16 anys).
  Ensenyar llengua recull tots aquells aspectes que fan referència a la didàctica de la llengua i que faciliten la tasca quotidiana del professorat. Consideram que es tracta d'un dels manuals més complets i imprescindibles per a una pràctica docent eficaç a la comunitat educativa actual.

  Altres obres de Daniel Cassany relacionades amb didàctica de la llengua:

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D. (1987). Descriure escriure. Com s'aprèn a escriure. Barcelona: Empúries. ISBN: 84-7596-137-1.  

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D. (1993). Reparar l'escriptura. Didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: Graó Ed./ICE Universitat de Barcelona, ISBN: 84-7827-085-X.

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D. (1993) La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. ISBN: 84-7596-399-4.

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D. (1999). Construir l'escriptura . Barcelona: Empúries. ISBN: 84-7596-675-6.  

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D.; GARCÍA DEL TORO, A. (1999). Recetas para escribir . San Juan de Puerto Rico: Ed. Plaza Mayor. ISBN: M-34559-1999.

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D. (2006). Rere les línies . Barcelona: Empúries. ISBN: 84-9787-162-6.

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. (1991). 44 exercicis per a un curs d'expressió escrita . Barcelona: Graó. Instruments Guix. ISBN: 84-87470-10-6.

  Materials d'aprenentatge de llengua i literatura:

  CASSANY, D.; FAULÍ, J.; McDOWELL, J.; ROCA, O. (1987). Cop d'ull. Textos i activitats per a la comprensió lectora i l'expressió escrita. Barcelona: Ed. 62. ISBN: 84-297-2660-8.  

  CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. (1989). Escriure I, II, III. Quaderns per a l'expressió escrita. Barcelona: Cruïlla. ISBN: 84-7629-413-1, 84-7629-414-X, 84-7629-415-8.

  CASSANY, D.; FERRAN, Q.; LUNA, M.; SANZ, G. (1997 i 1998). Cronoscopi, microscopi, telescopi . Barcelona: Teide.

  Podeu trobar més informació sobre Daniel Cassany a la seva web oficial:  < http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/ >

 • Juny de 2007: la competència plurilingüe

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  NUSSBAUM, L.; UNAMUNO, V. (2006). Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant . Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

  Com aprèn l'alumnat estranger les llengües que s'ensenyen a l'escola? Com articula les noves competències lingüístiques amb aquelles ja adquirides a la família i al país d'origen?
  Aquest volum recull els resultats de l'estudi qualitatiu que dóna resposta a aquestes preguntes de plena actualitat a la nostra comunitat educativa; i ens convida a reflexionar sobre què és i com s'assoleix la competència plurilingüe.

  Bibliografia relacionada:

  CAMPS, A. (coord.) (2006). Diálogo e investigación en las aulas: investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona: Graó.  

  COMELLAS, P. (2006). Contra l'imperialisme lingüístic: a favor de la linguodiversitat. Barcelona: La Campana.

  GALINDO, M. (2007). Les llengües a l'hora del pati: usos lingüístics en les converses dels infants de primària a Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona.

  MARÍ, I. (1996). Plurilingüisme europeu i llengua catalana. València: Universitat de València.  

  UNESCO ETXEA (2005). Informe sobre les llengües del món: síntesi . Barcelona: Unescocat: Angle.

  VILA, I. (et al.) (2006). Llengua, escola i immigració: un debat obert. Barcelona: Graó.

 • Maig de 2007: logopèdia. Trastorns del llenguatge

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  GALLEGO ORTEGA, J. L. (dir.) (2006). Enciclopedia temática de logopedia . Vol. I, vol. II. Málaga: Aljibe.

  (Podeu llegir-ne la presentació aquí )

  Aquest mes proposam els dos volums d' Enciclopedia temática de logopedia, que recullen les bases teòriques, els estudis recents i les propostes d'intervenció didàctica dels millors especialistes en logopèdia i intervenció en el llenguatge a l'aula de l'Estat. Mestres, pedagogs, logopedes, psicòlegs, metges, etc., realitzen un treball col·laboratiu recollit en aquests dos volums, per orientar i donar respostes als nombrosos interrogants que presenta l'actual realitat educativa.


  Algunes referències bibliogràfiques:

  GINÉ, C. (coord.) (2003). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ed. UOC. 

  GENERALITAT DE CATALUNYA. L'ús del llenguatge a l'escola: propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Barcelona: Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 2004.

  SORO-CAMATS, E. «Comunicació augmentativa i alternativa en atenció primerenca». Revista de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç , núm. 5 (1995): 51-79.

  SORO-CAMATS, E. «Intervenció precoç en comunicació i llenguatge: tres casos d'ús de signes manuals». Revista de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç , núm. 6 (1995): 15-36.

 • Abril de 2007: l'expressió oral a l'aula

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  PALOU, J.; BOSCH, C. (coords.) (2005). La llengua oral a l'escola.10 experiències didàctiques. Barcelona: Graó. ISBN: 84 7827 381 6.

  Aquest mes dedicam el nostre espai per al comentari d'un llibre al tema de l'expressió oral a l'aula, amb la intenció de destacar la importància de la paraula com a centre de l'acció educativa.

  El llibre es pot dividir en dues parts:
  La primera fa referència a la incidència de la llengua oral en el currículum educatiu.
  La segona part ens il·lustra la pràctica educativa a partir de deu experiències reals basades en situacions comunicatives pròpies de la llengua oral a l'aula.


  Per a més informació, us recomanam:

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  BASSA MARTÍN, Ramon (1991). Llengua de pedaç. Palma: Moll. (Plenamar. Sèrie Mar de Sons; 1)

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  BASSA MARTÍN, Ramon (1993). Una cosa que no és cosa. Palma: Moll. (Plenamar. Sèrie Mar de Sons; 2)

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  BASSA MARTÍN, Ramon (1999). Serra mamerra. Palma: Moll. (Plenamar. Sèrie Mar de Sons; 3)

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre
  BASSA MARTÍN, Ramon (et. al.) (2001). Qui barata, el cap es grata . Palma: Moll. (Plenamar. Sèrie Mar de Sons; 4)

 • Març de 2007: Avaluació de la comprensió lectora

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  CATALÀ, G.; CATALÀ, M.; MOLINA, E.; MONCLÚS, R. (segona edició 2004). Avaluació de la comprensió lectora. Vol. I. Proves ACL. Cicle inicial de primària. Barcelona: Editorial Graó.
  ISBN: 84 7827 247 X

  Com a complement de la recomanació del mes passat, us volem parlar d'aquest llibre, que ofereix proves d'avaluació lectora per a les edats més primerenques. És un material pensat principalment perquè sigui una eina de treball per als mestres, ja que l'anàlisi de resultats ens dóna una visió molt clara del nivell de comprensió lectora de cada escolar i del conjunt de la classe, i a la vegada pot servir, també, per orientar els aspectes que cal treballar a l'aula per tal de millorar-la.

 • Gener de 2007: Llengua, escola i immigració

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  VILA, Ignasi; SIQUÉS, Carina; ROIG, Teresa (2006). Llengua, escola i immigració: un debat obert . Barcelona: Graó.

  Aquest llibre aborda el debat que es refereix a les relacions entre llengua i escola. Ens planteja com promoure el coneixement d'una llengua comuna des de l'escola, en el nostre cas la llengua catalana, des del respecte i la promoció de la diversitat lingüística existent, en un marc social i educatiu cada vegada més heterogeni.

  Enllaços a articles d'Ignasi Vila relacionats amb el tema:

  < http://amaraberri.org/topics/diadia/arin/nacho2 >

  < http://www.pensamientocritico.org/ignvil0203.htm >

  Altres llibres relacionats:

  BARRIERAS, M.; VILARÒ, S.; JUNYENT, C. (2001 ). La diversitat lingüística. Barcelona : Octaedro.

  VILA, I.; PERERA, S.; SERRA, J. M. (2006). Avaluació de les aules d'acollida de l'educació primària a Catalunya. Coneixement de català, integració escolar, temps de residència, hores a aules d'acollida i escolarització prèvia . Document no publicat. Servei d'Ensenyament del Català. Generalitat de Catalunya.

  VILA, Ignasi; SIGUAN, Miquel (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona : Ed. de la UOC / Proa.

 

 • Desembre de 2006: comprensió lectora

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

  GARCÍA MADRUGA, Juan G. (2006). Lectura y conocimiento . Barcelona: Paidós Editorial. Cognición y desarrollo humano. ISBN: 84 493 1895 5

  Fa ja temps que els professors i investigadors han detectat les creixents dificultats que mostren els adolescents a l'hora de comprendre i aprendre a partir de textos. La consciència de la importància de l'analfabetisme funcional en les nostres societats ha estat destacada pels organismes internacionals i està cridant l'atenció de l'opinió pública. Els lectors podran trobar una presentació clara i completa dels coneixements científics més rellevants en aquest camp, a partir dels quals és possible comprendre en la seva complexitat la naturalesa i dificultats de la comprensió lectora, i prendre decisions apropiades i raonables que permetin millorar les habilitats lectores dels nostres joves. El llibre aborda també, en forma sistemàtica, qüestions de singular interès com la història de la lectura i l'escriptura, i la seva relació amb el desenvolupament del pensament i el raonament.

  Fent clic a la coberta podeu consultar el sumari del llibre

 • Novembre de 2006: investigació en didàctica de llengües




  CAMPS, Anna. (coord.) (2006). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en didáctica de la lengua . Barcelona: Graó. Serie Didáctica de la lengua y la literatura.
  ISBN: 84-7827-453-7.

  Com avançar en la construcció de coneixement sobre l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües? Com articular una investigació que atengui a la vegada a la globalitat i complexitat dels processos vius, dinàmics i canviants de la realitat educativa? La investigació en didàctica de les llengües es mou entre la visió holística, global dels fets, i la necessitat d'enfocar aspectes diversos en profunditat. Aquesta obra tracta, doncs, les eines teòriques i analítiques disciplinàries i interdisiplinàries que donin sentit al tot sense ignorar les parts .

  Altres textos d'Anna Camps sobre didàctica de la llengua:

  BIGAS, M.; CAMPS, A.; MILIAN, M. (1983). Jocs de llenguatge 1. Jocs de sons i lletres . Barcelona: Teide.

  — (1985). Jocs de llenguatge 2. Jocs d'expressió . Barcelona: Teide.

  BIGAS, M.; CAMPS, A. (1985). «Funcions dels jocs de llenguatge» a Perspectiva Escolar. Núm. 94. Barcelona: Rosa Sensat.

  CAMPS, A. (1986). La gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i 10 anys. Barcelona: Barcanova.

  CAMPS, A. (1986) L'ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Barcanova.

  CAMPS, A. [et al.]. (1989). L'ensenyament de l'ortografia. Barcelona: Graó.

  CAMPS, A. (1990a). Text i ensenyament. Una aproximació interdisciplinària. Barcelona: Barcanova.

  CAMPS, A. (1990b). La gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i 10 anys. Algunes reflexions i propostes. Barcelona: Barcanova.

  COLOMER, T.; CAMPS, A. (1991). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Edicions 62.

  COLOMER, T, CAMPS, A. (1992). Ajudar a llegir, : la formació lectora a primària i secundària. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.]. Catàleg.

  CAMPS, A. [ed.]. (1994). Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barcanova.

  CAMPS, A.; FERRER, M. [ed.]. (2000). Gramàtica a l'aula. Barcelona: Graó

  < CAMPS, A.; ZAYAS, F. (coords.) (2006). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica . Barcelona: Graó >

 • Octubre de 2006: fonètica i fonologia infantil



  AGUILAR MEDIAVILLA, E. M.; SERRA RAVENTÓS, M.
  A-RE-PA. Anàlisi del retard de la parla; protocols per a l'anàlisi de la fonètica i la fonologia infantil .
  Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004.
  ISBN: 84-475-2801-4.

  Aquest llibre va dirigit a tots els docents d'educació infantil i de primària, així com a logopedes i persones interessades en l'estudi i el desenvolupament de la parla dels infants.

  En aquest llibre s'ofereixen les bases teòriques, el procediment, els protocols i el material per realitzar l'avaluació i el perfil foneticofonològic de la parla infantil entre 3 i 6 anys. Amb aquest objectiu general es presenten diverses eines, cada una amb els seus objectius propis:

  1. Prova de rastreig per a l'avaluació preventiva de la població general.

  2. Qüestionari per a la realització de les Avaluacions complementàries amb l'objectiu de detectar aquells factors concomitants que poden afectar la parla dels infants: dades clíniques i de l'evolució, del nivell cognitiu, de les pràxies, de la respiració voluntària i de l'audició.

  3. Perfil fonològic per a l'anàlisi de les habilitats articulatòries, mitjançant paraules aïllades i parla espontània, i de les habilitats discriminatives.

  La principal novetat d'aquests protocols és l'organització de les dades en tres nivells d'anàlisi: segmental, que coincideix amb les anàlisis tradicionals, sil·làbica i de paraula. Aquest tipus d'anàlisis permeten tenir un coneixement més exacte del nivell en què se situen els problemes de l'infant i així establir els objectius de la reeducació corresponent. Les proves inclouen una baremació en la població general i en una població amb retard de parla.

  Altres llibres interessants que tracten aquesta mateixa temàtica

  BOSCH, L. Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3 a 7 anys . Barcelona: Publicacions ICE, PPU, 1987.

  BOSCH, L. Evaluación fonológica del habla infantil . Barcelona: Masson, 2003.

  CRESPÍ, F.; SECALL, M. V. La parla de l'infant: material d'anàlisi de la maduresa fonològica i prova d'exploració per a infants de 3 a 7 anys . Palma: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de les Illes Balears, 1987.

  INGRAM, D. Trastornos fonológicos en el niño . Barcelona: Ed. Médica y Técnica, SA (per a l'edició espanyola), 1983.

 • Setembre de 2006: Alexandre Galí



  GALÍ, Alexandre (1984).
  La mesura objectiva del treball escolar .
  Vic: Eumo Editorial / Diputació de Barcelona (Textos pedagògics; 2).
  ISBN: 84-7602-015-5.

  GALÍ, Alexandre (1971).
  L'ensenyament de l'ortografia als infants .
  Barcelona: Barcino (Popular Barcino; 223).
  ISBN: 84-7226-545-5.

  Aquest mes, també dos.

  Tal vegada els treballs més coneguts de l'obra d'aquest autodidacte i alhora deixeble de Fabra. Hi trobareu el mestratge de qui fou secretari general del Consell d'Investigació Pedagògica i director de l'Escola d'Estiu, director dels Estudis Normals i l'Escola Montessori de la Mancomunitat de Catalunya, administrador general de l'Escola Industrial, fundador i director del Butlletí dels Mestres , president de la Comissió Tècnica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, fundador de l'Escola Blanquerna, secretari general del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya i catedràtic de Metodologia de l'Ensenyament del Llenguatge a la Universitat de Barcelona. Com a historiador, treballà en l'obra Història de les institucions i del moviment cultural de Catalunya .
  Fent clic a les cobertes de les obres, us en podeu descarregar un petit tast en format pdf.


 • Agost de 2006: estudis comparatius de la gramàtica d'algunes llengües europees i africanes amb la del català per treballar la immersió lingüística

  Aquest mes, cinc.
  Com les de juny, aquestes obres poden ser eines útils per tal que el professorat d'immersió lingüística tingui una base comparativa entre el català i la llengua d'origen de l'alumnat, que l'informi des d'on pot treballar la llengua i la seva gramàtica.

  LAMUELA, Xavier (2006). El romanès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanès.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 8).
  ISBN: 84-393-7039-3 .
  Enllaç: < romanès.pdf >

  ROCA, Francesc (2006). L'ucraïnès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l'ucraïnès.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 9) .
  ISBN: 84-393-7040-7.
  Enllaç: < ucraïnès.pdf >

  LAMUELA, Xavier (2006). El Berber: Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del berber o amazig.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 5).
  ISBN: 84-393-6956-5 .
  Enllaç: < berber.pdf >

  SÁNCHEZ, Raquel (2006) . L'Àrab: Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l'àrab.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 2).
  ISBN: 84-393-6953-0 .
  Enllaç: < àrab.pdf >

  GRÀCIA, L.; CONTRERAS, J.M. (2006) . El Soninke i el Mandinga: Estudi comparatiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga i la del català.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 4).
  ISBN: 84-393-6955-7 .
  Enllaç: < soninké_i_mandinga.pdf >


 • Juliol de 2006: el Diccionari sànscrit-català



  PUJOL, Òscar. (2005).
  Diccionari sànscrit-català .
  Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
  ISBN: 84-412-1405-0.

  Fruit d'un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, editat amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística d'aquesta Conselleria i de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb la revisió de Jaume Corbera Pou (Universitat de les Illes Balears), Jordi Trilla Segura i Oriol Sánchez Vaqué, i la col·laboració de Miguel Ángel Andrés Toledo (Universidad de Salamanca), Devanath Tripathi (University of Poona), Laia Villegas Torras (Universitat Pompeu Fabra) i Mata Prasad (Banaras Hindu University).

  «Una obra única: ho és pel fet de ser el primer diccionari de gran envergadura entre el sànscrit i una llengua romànica, per la seva extensió en nombre d'entrades (50.000), per l'amplitud de la temàtica i per l'explicació enciclopèdica sobre l'hinduisme i la cultura índia en general.»
  Extret de PALOMA, David. < Un tresor espiritual. Una obra de gran prestigi per avançar en els estudis de sànscrit, llengua sagrada i d'erudició > a: Revista Presència , núm. 1787, any XLI. Del 26 de maig a l'1 de juny del 2006, p. 27

 • Juny de 2006: estudis comparatius de la gramàtica d'algunes llengües orientals amb la del català per treballar la immersió lingüística

  Aquest mes, tres.
  Aquestes obres poden ser eines útils per tal que el professorat d'immersió lingüística tingui una base comparativa entre el català i la llengua d'origen de l'alumnat, que l'informi des d'on pot treballar la llengua i la seva gramàtica.

  CONTRERAS, J.M. i FULLANA, O. (2006). El panjabi. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del panjabi.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 7).
  ISBN: 84-393-7038-5 .
  Enllaç: < panjabi.pdf >

  GRÀCIA, Lluïsa (2006). El tagal. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del tagal.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 10) .
  ISBN: 84-393-7037-7 .
  Enllaç: < tagal.pdf >

  GRÀCIA, Lluïsa (2006). El Xinès: Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del xinès.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 3) .
  ISBN: 84-393-6954-9 .
  Enllaç: < xinès.pdf >

 • Maig de 2006: coneixement i maneig de diccionaris



  BASSA, R; CABOT, M.; DÍAZ, R., et. al. (1992).
  Diccimots. El diccionari a l'escola .
  Mallorca: Direcció General d'Educació. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear.
  ISBN: 84-273-0682-2.

  SABATER, Ernest (1990).
  Diccionari ideològic .
  Barcelona: Barcanova.
  ISBN: 84-7533-482-2.

  Aquest mes, de dos en dos.

  Diccimots planteja l'estudi, el coneixement i el maneig dels diccionaris més usuals a l'escola amb la finalitat de convertir-los, pel seu ús, en una de les eines bàsiques de l'aprenentatge. També inclou una proposta de realització d'un diccionari de classe, per a diferents nivells, tractant gairebé tots els objectius de l'àrea de llenguatge i acaba amb una bibliografia de diccionaris específics.

  El Diccionari ideològic conté una selecció del lèxic català més corrent (uns 12.000 mots) en la vida quotidiana i els mitjans de comunicació. Presenta els mots agrupats en blocs ideològics, i dins de cada un, en seccions i subseccions que faciliten la recerca pràctica d'un mot o d'un conjunt de mots en concret.

  Fent clic a les imatges de les cobertes respectives, podreu descarregar en format pdf alguns exemples de cada llibre.


 • Abril de 2006: Marc europeu comú de referència per a les llengües


MARC europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2003).
Ministeri d'Educació, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, departaments de Cultura i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

L'elaboració i difusió d'un document com aquest respon a la voluntat i l'interès per aplicar les bases d'un sistema europeu d'aprenentatge i avaluació de segones llengües. Aquest sistema és fruit de la tasca que ha portat a terme el Consell d'Europa, a través del seu programa Llengües Modernes, al llarg dels darrers 25 anys.

Si voleu descarregar el llibre premeu aqui

 • Març de 2006: didàctica per a l'aprenentatge de la gramàtica



  CAMPS, A; ZAYAS, F.; CARRASCO, P., et. al. (2006).
  Secuencias didácticas para aprender gramática .
  Barcelona: Graó.
  ISBN: 84-7827-420-0.

  Tot continuant amb la temàtica de dos mesos enrere, hem triat aquest com a llibre del mes per tal d'aprofundir-hi.
  Si l'eix del currículum és l'adquisició de competències per a l'ús de la llengua en les diferents esferes de l'activitat social, aleshores els coneixements gramaticals han d'estar supeditats a aquestes finalitats educatives. En aquest sentit, les seqüències didàctiques per aprendre didàctica s'orienten a promoure un ensenyament gramatical que atengui tant la relació com la sistematització dels coneixements gramaticals en un model bàsic adequat a les necessitats escolars, i a les dels ciutadans que no seran especialistes.

 • Febrer de 2006: el futur de les llengües i el paper d'Internet



  CRYSTAL, David. (2005).
  La revolución del lenguaje .
  Madrid: Alianza Editorial.
  ISBN: 84-206-4730-6.

  En aquest llibre, David Crystal, una de les principals autoritats sobre qüestions de llenguatge, recull per primera vegada les tres tendències principals que han alterat de manera fonamental el panorama lingüístic: l'aparició de l'anglès com a primera llengua vertaderament global; la crisi a què s'enfronta un gran nombre de llengües que es troben en perill d'extinció o pràcticament extingides, i la influència d'Internet que ha obert noves vies d'ús del llenguatge que han donat lloc a una forma que és escriptura i parla alhora.


 • Gener de 2006: l'ensenyament de la gramàtica



  CAMPS, A. (coord.); GUASCH, O. [et al.]. (2005). Bases per a l'ensenyament de la gramàtica .
  Barcelona: Graó [Biblioteca d'Articles].
  ISBN: 84-7827-401-4

  Aquest llibre pretén oferir elements de reflexió que puguin fonamentar les opcions curriculars tant per formular-ne les bases, com, sobretot, per donar suport a les decisions que el professorat ha de prendre en el dia a dia de les seves classes. Així, la reflexió que es proposa se situa entorn de quatre grans eixos: l'activitat metalingüística, els objectius de l'ensenyament gramatical, els continguts escolars i la seva relació amb les teories científiques i, finalment, les metodologies d'ensenyament.

  Altres llibres interessants que tracten aquesta mateixa temàtica

  CAMPS, A. (1986). La gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i 10 anys . Barcelona: Barcanova.

  CRYSTAL, D.; FLETCHER, P.; GARMAN, M. (1984). Análisis gramatical de los trastornos del lenguaje . Barcelona: Médica y Técnica.

  CUENCA, M. J. (1992). Teories gramaticals i ensenyament de llengües . València: Tàndem edicions.

  «ENSENYAR gramàtica: sintaxi» dins Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura . (Abril 2004), núm. 33.

  GALÍ, A. (1977). Introducció a la Gramàtica . Barcelona: Proa.

  «GRAMÁTICA y enseñanza de la lengua» a Textos de didáctica de la lengua y de la literatura, 2 . (Octubre 1994).