Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura

GISPERT, Dolors; RIBAS, Lurdes (2012)
Barcelona: Graó, 2010. 1a reimpressió 2012

El llibre tracta sobre la detecció, avaluació, orientació i intervenció educativa en relació amb l'alumnat que presenta dificultats en la lectura, tant a l'inci com al llarg de l'escolaritat. Consta de quatre grans capítols amb cinquanta-un quadres molt sintètics que donen una visió clara del contingut. Els esquemes són molt clarificadors i útils per ordenar les iedees i com a guies per a observacions.

També hi trobareu informació sobre l'acte lector i la comprensió lectora, sobre l'acte escriptor, la consciència fonològica, sobre aprendre a llegir i escriure i les seves dificultats, què podem fer i sobre com haurien de ser els cetres que respectin la diversitat.

 Les dues autores son professores del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

«Construir escoles inclusives no és un repte exclusiu d'alguns centres i professors, sinó de tota la comunitat educativa.»

Data de l'esdeveniment: 01/02/2013

Data de publicació: Thu Feb 14 23:44:00 CET 2013